Nyt fund af ulovlig fælde

tirsdag 24. marts 2015 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En aktuel sag om ulovlig anvendelse af fælder på Sydfyn giver anledning til fælles fodslag mellem Danmarks Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening. De to foreninger har i samarbejde udarbejdet en folder, der guider til korrekt og lovlig brug af fælder. De to foreninger gør nu i fællesskab opmærksom på, at det er i alles interesse at overholde reglerne.
Regulering ved brug af fælder er en del af vildtplejen, der har hjemmel i lovgivningen om jagt og vildtforvaltning. Jægerne mener, at fældefangst er et væsentligt værktøj i forbindelse med bestandspleje, mens ornitologerne på deres side frygter bifangst af rovfugle og andre fredede arter. Derfor er der brug for samarbejde.

Brugen af fælder til regulering skal have til formål at regulere enkeltindivider i bestande af rovpattedyr og kragefugle, der gør skade i et lokalt område. For at kunne regulere vildt med fælder kræver det dog, at man er opmærksom på flere ting.

Desværre dukker der med jævne mellemrum eksempler op på ulovlig brug af fælder. Det er senest sket her i marts 2015 på Sydfyn, hvor DOF har anmeldt en ulovlig ’rævefælde’, hvori der var fanget en musvåge. Politiet blev tilkaldt og efterforskningen pågår stadig.

Derfor lyder opfordringen fra både DOF og Danmarks Jægerforbund: Sæt dig ordentligt ind i gældende lovgivning, der er beskrevet i Bekendtgørelse om vildtskader.

Folder guider til korrekt brug
Danmarks Jægerforbund og DOF har udarbejdet en folder, der guider til korrekt og lovlig brug af fælder til regulering af vildt, der volder skade. Du kan finde folderen her.

De ulovlige fælder, der har været eksempler på i tidligere sager, har typisk ikke overholdt gældende lovgivning ved et eller flere af følgende forhold:

• at fælderne mangler overdækning på overside og sider, når det drejer sig om fælder til fangst af rovpattedyr.
• at der mangler tydlige kontaktoplysninger på fælderne (navn og telefonnummer)
• at fælderne er for store (ydre mål og indgangsåbningen)
• at der anvendes kød eller ådsler i fælder til fugle
• at der anvende levende lokkefugle
• at der mangler tilladelse til fangst af fugle fra Naturstyrelsen

Regulering af fugle ved fældefangst (krager og husskade i perioden 1. februar til 15. april) må kun ske efter ansøgning og tilladelse fra Naturstyrelsen. Lodsejere kan søge om denne tilladelse på
Naturstyrelsens hjemmeside.

Mere viden til reguleringsjægere
Både Danmarks Jægerforbund og DOF opfordrer på det kraftigste til at sikre et lovligt og korrekt reguleringsarbejde.

- Vi er glade for, at vi igennem samarbejdet med Danmarks Jægerforbund kan være med til at informere bredt ud om problemer med ulovlig anvendelse af fælder. Jeg vil især gerne opfordre alle, der bruger fælder, til at forsyne alle fælder med tydelige kontaktoplysninger, og at pattedyrsfælderne er overdækkede, så vi undgår, at der går fugle i, siger Knud Flensted, biolog i DOF.

Danmarks Jægerforbund er ydermere i gang med at forbedre reguleringsjægernes viden og kår:

- Vi opfordrer selvfølgelig folk til at overholde reglerne, men også til at deltage i uddannelsen til reguleringsjæger, så man kan støtte op omkring organiseringen af reguleringsarbejdet. Der er allerede succeshistorier fra nogle af de lokale Jægerråd, og vi arbejder intensivt videre på at forbedre vilkårene for reguleringsarbejdet, fortæller Peter Smærup, projektleder i Danmarks Jægerforbund.

Uddannelsen til reguleringsjæger er et to dages kursus, der afholdes løbende af Danmarks Jægerforbund.

For nærmere oplysning om kurset kontakt projektleder i jægerforbundet, Peter Smærup (psm@jaegerne.dk). Du kan også høre mere om det ved at kontakte din lokale Jægerrådsformand. Han eller hun kan også fortælle om eventuelle planer med at oprette et reguleringskorps i dit lokalområde.

Læs denne tekst hos Danmarks Jægerforbund.

Yderligere information
Niels Søndergaard, jagtfaglig chef i Danmarks Jægerforbund, telefon: 88 88 75 06, mail: nis@jaegerne.dk
Knud N. Flensted, biolog i Dansk Ornitologisk Forening, telefon: 21 24 22 75, mail: knud.flensted@dof.dk