Sortspættes redetræer fældet ulovligt af Naturstyrelsen

onsdag 13. maj 2015 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Det er forbudt at fælde sortspættens redetræ i ynglesæsonen. Alligevel er to træer blevet fældet i Gribskov, oven i købet af Naturstyrelsen, hvis ansvar det er at passe på redetræerne. Trist og ulovligt, siger DOF. Naturstyrelsen beklager.
Uffe Rasmussen
I midten af marts måned fældede Naturstyrelsen Nordsjælland to bøgetræer med sortspættehuller.

Det skete på trods af, at Dansk Ornitologisk Forening allerede i november 2014 omhyggeligt havde informeret styrelsen om, hvor redetræerne står.

Naturstyrelsen har påtaget sig det fulde ansvar for fældningerne, som styrelsen kalder ”en meget beklagelig fejl”.

- Det er en utroligt trist sag, at Naturstyrelsen har fældet to meget værdifulde, fredede redetræer i Gribskov. Og det er naturligvis særlig beklageligt, når Naturstyrelsen havde fået udpeget begge redetræer i god tid inden ynglesæsonen, siger Knud Flensted, biolog i Dansk Ornitologisk Forening.

Ifølge bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt, er det forbudt at fælde træer med spættehuller i perioden 1. november - 31. august.

Knud Flensted kalder sagen mere end beklagelig af flere grunde:

- Sortspætten er sjælden og meget sårbar. Den, og de andre arter, der benytter sortspætternes redehuller, har brug for beskyttelse og levesteder. Gribskov er EU-fuglebeskyttelsesområde udpeget specielt for sortspætten, og Naturstyrelsen har et særligt ansvar for at værne om sortspætten og anden sårbar biodiversitet. Det er ulovligt, det som Naturstyrelsen har gjort, og det må ikke kunne ske, siger Knud Flensted.

Ornitologer fortæller om redetræer
Det er Naturstyrelsens ansvar at lokalisere de redetræer, som er fredede, men DOF Nordsjælland yder frivillig hjælp til det arbejde.

Når ornitologerne finder redetræer af særlige fuglearter f.eks. rovfugle, ugler og spætter indberetter de redetræernes GPS-positionerne til Naturstyrelsens lokale naturforvaltningsenhed.

Disse observationer lægger Naturstyrelsen så ind på et såkaldt ”Pas På Kort”, som bruges ved planlægning af skovning.

Naturstyrelsen skriver om sagen, at:

”Ved en fejl var det ene sortspættetræ ikke kommet ind på Pas På-Kortet. Skovarbejderne lod det, de mente, var et sortspættetræ stå ved skovningen, men det viste sig altså at være et tredje, men uregistreret træ.”

Gribskov er udpeget som EU-fuglebeskyttelsesområde for blandt andre sortspætten, der en meget sjælden ynglefugl med kun 200-300 ynglepar i hele landet.
Arten er i tilbagegang på Sjælland.

DOF og Naturstyrelsen prøver at gøre det bedre
På et møde med DOF drøftede Naturstyrelsen flere tiltag for at undgå lignende situationer, bl.a. at man kan lave en fysisk markering på træer, som identificeres som vært for hulrugende arter.

Disse træer vil dermed blive ”Livstræer” og herefter kun blive fældet, hvis der opstår helt særlige situationer.

Naturstyrelsen vil nu opdatere Pas På-Kortet hurtigere og indskærpe såvel interne som eksterne driftsfolk at holde ekstra øje med redetræer ved fældning af træer.

Læs mere hos Naturstyrelsen

KONTAKT
Knud Flensted, biolog i DOF
3328 3833 / 2124 2275
knud.flensted@dof.dk

Luise Stender Ekberg
Næstformand i DOF Nordsjælland
Mobil: 20 28 72 73