Lovløsheden hersker, når danskerne lufter hund

onsdag 1. april 2015 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Langt over halvdelen af alle hundeejere lader deres hund løbe frit på de danske strande, viser tal fra DOF. Det er til stor skade for fugle som truede præstekraver og terner, og det sker, selv om alle hunde skal holdes i snor på strande og på udyrkede arealer fra 1. april og et halvt år frem.
Jan Skriver
Danskerne tager bogstaveligt talt alt for løst på reglerne om at holde hunde i snor på strande og i skove.
Det viser et tjek af menneskets bedste ven og deres ejere på tur i naturområder.

31 medlemmer af Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) frivillige caretaker-netværk, der overvåger vigtige danske fugleområder, tjekkede i 2013 og 2014, om reglerne for at holde hunde i snor i skove og på strande blev overholdt.

Den korte version lyder: Det gjorde de ikke.

- Resultatet er temmelig nedslående. Under registreringen blev der talt 2874 hunde i naturområderne. Det viste sig, at 37 procent af alle hunde i skovene løb uden snor, selv om loven påbyder ejerne at have deres hund i snor hele året. På strandene var 61 procent af alle hunde uden snor om sommeren, siger biolog Hans Meltofte, formand for Naturpolitisk Udvalg i Dansk Ornitologisk Forening.

Han påpeger, at der kun blev registreret hunde i deciderede naturområder og ikke tæt på huse, havneområder eller P-pladser for eksempel.

Naturligvis blev der heller ikke registreret i de særlige hundeskove, der er de eneste naturområder i Danmark, hvor hunde frit kan løbe uden snor året rundt.

- Løse hunde og den intensiverede rekreative brug af vores strande er blandt hovedårsagerne til, at vore ynglebestande af arter som stor præstekrave, hvidbrystet præstekrave og dværgterne er gået kraftigt tilbage de seneste 60 år. For de to sidstnævnte arter er situationen nu så kritisk, at der bliver opsat hegn og andre afværgeforanstaltninger omkring ynglepladserne for at sikre de sidste par, siger Hans Meltofte.

Caretakerne i DOF talte under deres registrering 1930 hunde på strandene og 944 i skovene. Det viste sig, at der på strandene er stort set ligeså mange løse hunde om sommeren, som der er om vinteren, hvor det er legalt at lade hunde løbe frit.

- Der er praktisk talt ingen myndigheder, der håndhæver reglerne for at holde hunde i snor på strande og i skove. I skovene er de mange løse hunde især et problem for vildtet, siger Hans Meltofte.

- Mange mennesker har oplevet at få et temmelig ubehageligt svar, når de har påpeget ulovlighederne, så jeg mener ikke, at der er andet at gøre, end at myndighederne giver bøder til hundeejere, der lader deres hunde løbe rundt på stranden uden snor i perioden, hvor det er ulovligt, siger Hans Meltofte, som påpeger, at det selvfølgelig også gælder skovene.

Læs også om reglerne: Hunde skal i snor i naturen

Yderligere oplysninger

Hans Meltofte
tlf. 35 35 27 87 / 29 88 92 78

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
tlf. 33 28 38 00