Sjældne jyske fiskeørne ædt af stor hornugle

mandag 29. juli 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Danmarks mest erfarne og produktive ynglepar af fiskeørn får ingen unger ud at flyve denne sommer, for parrets tre unger er blevet plukket og ædt cirka to uger, før de var flyvefærdige. Sandsynligvis har en stor hornugle dræbt ørneungerne, oplyser Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Jan Skriver
Siden 2005 har fiskeørneparret ved Flyndersø ikke langt fra Frilandsmuseet Hjerl Hede mellem Skive og Holstebro fået 16 unger ud at flyve, men i år er det gået grueligt galt for parret, som er Danmarks ældste kendte i nyere tid.

- Ungerne var blevet så store, at de gamle fiskeørne ikke længere sad vagt ved reden, og de unge ørne var formentlig kun et par uger fra at være flyvefærdige, da det gik galt. Jeg fandt ørneungerne plukket tre forskellige steder i nabolaget af reden, fortæller ornitologen Leif Novrup, der på vegne af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) samler alle tilgængelige data om landets fiskeørne.

- Min første tanke var, at en klatrende skovmår havde ædt fiskeørnekuldet, men rovfugleeksperten Jan Tøttrup Nielsen, der er en mester i at genkende pluk efter rovdyr og rovfugle, mener, at en stor hornugle har været på spil. I nattens mulm og mørke kan en stor hornugle sagtens overrumple unge fiskeørne. I Sverige, hvor der yngler et par tusinde fiskeørne, er det et kendt fænomen, at netop den store hornugle lokalt kan være slem ved fiskeørne med unger i de reder, som er anbragt nær toppen af større træer og som for en jagende hornugle ligger frit tilgængeligt som et let bytte, siger Leif Novrup.

Ornitologen, der holder et vågent øje med Danmarks fiskeørne, må konstatere, at det ellers frugtbare par ved Flyndersø – ørnene har fostret trillinger de seneste to år - ikke i år vil bibringe den danske bestand ny frugtbarhed.

Det gør til gengæld parret, som nu er veletableret i Gribskov i Nordsjælland. Ligesom sidste år er der to store unger i reden i Vandmosen midt i skoven. Og i Klosterheden ved Lemvig er der også to store ørneunger i reden.

Den danske bestand af fiskeørne tæller kun disse tre kendte ynglepar, der lader til at have fået fodfæste på deres respektive lokaliteter, om end fiskeørne altid er omgivet af mange farer.

Siden 1970’erne, da fiskeørnen så småt begyndte at etablere sig igen som ynglefugl i den danske natur efter at have været fordrevet siden begyndelsen af 1900-tallet, har arten ynglet uregelmæssigt.

Men indenfor det seneste årti ser fiskeørnen ud til at være kommet for at blive.

Og det ligger i luften over flere danske fiskerige søer og fjorde, at flere ynglepar vil slå sig ned de kommende år.

- Hver sommer og også i år er der landet over vidnesbyrd om et halvt hundrede lokaliteter, hvor der næsten dagligt bliver observeret fiskeørne.

Der kan sagtens putte sig ynglepar mellem disse mange iagttagelser af oversomrende fiskeørne. For eksempel kan det virke besynderligt, at der endnu ikke er konstateret ynglende fiskeørne i Det midtjyske Søhøjland omkring Silkeborg, hvor der er masser af egnede områder, siger Leif Novrup, der erkender, at det kan være meget vanskeligt at påvise ynglefund af fiskeørne.

- Mange af de fiskeørne, der bliver set i Danmark i højsommeren, er unge ørne, som efter et par vintre har forladt deres vinterkvarterer i Afrika syd for Sahara for at sondere terrænet i blandt andet Danmark, før de selv som tre-fire årige er modne til at besætte et territorium og yngle, siger fiskeørneeksperten.

Dansk Ornitologisk Forening har som et led i ”Projekt Fiskeørn” sat en halv snes kunstige redeplatforme op ved egnede søer i Jylland og på Sjælland.


Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
tlf. 33 28 38 00.

Leif Novrup.
DOF’s artscaretaker for fiskeørn.
Tlf. 23 31 56 01.