Mindst 56 par havørne yngler i Danmark i år

mandag 21. juli 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
De kommende uger ventes op imod 80 unge havørne at flyve ud i terrænet for at se, om vingerne kan bære. Siden havørnens genindvandring som dansk ynglefugl i 1996 er der fostret næsten 500 havørneunger i det danske landskab, oplyser Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Jan Skriver
Der er i år fundet 7 nye havørnepar i forhold til ynglesæsonen 2013, så nu er der mindst 56 ynglende havørnepar i Danmark.

I hvert fald 46 af parrene har store unger i rederne, og de næste dage og uger vil man på mange ørnelokaliteter landet over kunne opleve årets ørneunger på deres første flyveture.

SE TORBEN ANDERSENS 3 FLOTTE BILLEDER - klik på billedet til højre.

Ørneungerne vil være særligt motiverede for at flyve på dage med varme vinde, som kan give de bredvingede rovfugle opdrift.

”Den centrale del af Sjælland har fået fire nye havørnepar, og i den vestlige del af Jylland er der nye ynglepar ved Ribe og Vest Stadil Fjord. Det underbygger tendensen med, at havørnene i den fortsat voksende bestand i stigende grad fordeler sig over stort set hele landet”, siger Lennart Pedersen, der er leder af Projekt Ørn i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

”I 2013 tog Fyn et spring fremad med flere nye ørnepar, i år er turen kommet til Sjælland. Vores erfaringer fra de senere år fortæller, at der sagtens kan blive fundet flere redeområder i løbet af efterårets løvfald, når det bliver lettere at få øje på rederne i skovene”, siger lederen af DOF’s Projekt Ørn.

Sydøstdanmark i almindelighed og Lolland og Falster i særdeleshed hører fortsat til havørnens danske kerneområder, men rovfuglene fordeler sig i geografien, så de åbne landskaber mod vest og nord også er blevet jagtmarker for ynglende ørne.

Ved de vestjyske fjorde, i Thy og i Vejlerne vil der sandsynligvis kunne etablere sig nye ørnepar de kommende år. Også Nordjylland og Midtjylland vil kunne huse flere havørne, mener Lennart Pedersen.

Generelt er havørnens indvandring mod nord op gennem Jylland gået mere trægt, end det var forudset, da arten for knap to årtier siden vendte tilbage til Danmark efter at have været udryddet som dansk ynglefugl i rundt regnet 100 år.

”Det er ikke urealistisk at tro på op imod 150 par havørne i det danske landskab med sine søer, fjorde og mere end 7.000 kilometer lange kystlinie. Føderigdommen i Danmark er meget stor set fra en havørns synsvinkel og frugtbarheden blandt de erfarne fugle er høj”, siger lederen af DOF’s Projekt Ørn.

Dansk Ornitologisk Forenings Projekt Ørn, der samler data og stykker ny viden sammen om Danmarks havørne, har registreret, at ynglesuccesen hos de danske havørne foreløbig kulminerede i 2006, da parrene i gennemsnit fik 1,8 unge på vingerne.

Det har vist sig, at faste territorier, hvor de gamle ørne kender hver en afkrog af landskabet og alle mulighederne for at finde føde, er afgørende faktorer i relation til en høj frugtbarhed.

Når et territorium har været besat i en halv snes år, kan ørnene få op imod to unger ud at flyve pr. ynglesæson. Og i særlige tilfælde hele tre unger

”Danmark er et perfekt havørneland, hvor der er rigeligt med føde til endnu flere ynglepar af Nordeuropas største rovfugl”, siger Lennart Pedersen.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forenings (DOF). Tlf. 33 28 38 00.

Lennart Pedersen,
leder af DOF’s Projekt Ørn.
Tlf. 40 15 66 20.