Ørne tælles: Udsigt til ørne i alle egne af Danmark

onsdag 21. januar 2015 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
De danske havørne opholder sig meget spredt i landskabet på grund af den milde vinter. Derfor vil der formentlig kunne ses havørne ved de fleste større danske søer, fjorde og fuglerige kystområder, når DOF’s nationale midvintertælling af ørne finder sted i weekenden.
Jan Skriver
Danmark er denne milde vinter det rene slaraffenland for havørne, der lever af stort set alt godt fra kyster, fjorde og søer. Der vil være chancer for at se ørne ved de fleste fuglerige vandflader i både Jylland og på øerne.

Sådan siger ornitologen Kim Skelmose, der leder Projekt Ørn i Dansk Ornitologisk Forening før weekendens nationale tælling af den danske naturs største vingefang, havørnene og kongeørnene.

- Netop nu er der masser af føde i skikkelse af vandfugle i det danske landskab, så alt tegner til stor geografisk spredning på ørnenes forekomst, når vi lørdag og søndag vil forsøge at sætte præcist tal på antallet af havørne og kongeørne i det danske vinterlandskab, siger Kim Skelmose.

- Det er faktisk lettere at spotte og få tal på de store fugle, når der er hård vinter med sne. Dels er de mørke rovfugle da lettere at få øje på i det hvide terræn, dels klumper fuglene i reglen mere sammen omkring åbne vandområder, når vinteren strammer til. I år skal vi kigge ekstra grundigt ved søer og fjorde for at få alle ørne med, siger lederen af DOF’s Projekt Ørn.

LÆS OGSÅ: Alle må gerne sende os deres ørne-obs fra weekenden

350 tællere så 346 ørne
I januar 2014 kom facit af midvinterens ørnetælling til at lyde på 344 havørne og 2 kongeørne, da mindst 350 fugletællere fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) talte den danske rovfuglefaunas imponerende vingefang.

Sidste år viste tællingen, at havørnene befandt sig mere spredte i Danmark, end det hidtil har været tilfældet under de nationale tællinger om vinteren.

Der har altid været en klar overvægt af havørne i den østlige del af Danmark med Sydsjælland og Lolland-Falster som de helt store og gæstfri egne. Men i januar-februar 2014 var fordelingen af havørne i det danske landskab langt mere jævn end tidligere. Der blev registreret 138 havørne vest for Storebælt og 206 øst for Storebælt.

- Den indeværende grønne vinter vil formentlig understrege tendensen med en meget geografisk spredt forekomst af ørne. Vi håber, at det vil lykkes for nogle af ørneobservatørerne at aflæse ringmærkede ørne. Det vil give os et fingerpeg om, hvor vidt vi får besøg af svenske og tyske ørne, selv om vi har en meget mild vinter, siger lederen af DOF’s Projekt Ørn.

Det har til formål at beskytte Danmarks bestand af ørne og samle viden om rovfuglene, mens man informerer og engagerer.

De fleste ørne bliver hjemme
De mange ørne i 2014 blev vurderet til primært at være Danmarks ”egne” ørne, for i milde vintre bliver Nordvesteuropas ørne i reglen tæt på deres hjemmebaner og yngleområder.

De klassiske og særligt gæstfri ørnelokaliteter på Sjælland, Lolland, og Falster vil den kommende weekend hver især kunne byde på adskillige havørne, men der vil være en lang række af lokaliteter landet over, der kun huser en eller ganske få ørne.

Mens havørnen har fundet sig til rette i yngleområder over det meste af Danmark, og som stort set har hele landet som jagtmark, så er kongeørnen mere kræsen i sit valg af redested og jagtterræn.

Det danske landskab huser fortsat blot tre etablerede ynglepar af kongeørn i Østhimmerland og Sydøstvendsyssel.

Med god sigtbarhed og lidt frisk vind, vil der være udsigt til svævende ørne i stor stil den kommende weekend. De store rovfugle er allerede i fuld gang med at indlede den ny ynglesæson, som på forhånd tegner lovende. Tit markerer ynglefuglene deres territorier ved at vise sig i luftrummet.

Yderligere oplysninger

Leder af DOF’s Projekt Ørn
Kim Skelmose, Østjylland, tlf. 27 73 40 70

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00