Mindst 346 ørne holder vinter i Danmark

fredag 30. januar 2015 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I disse vinteruger kan Nordeuropas største vingefang, havørnen, opleves på de fleste egne af Danmark. Med Sydfyn, Sydhavsøerne, Sydsjælland og Nordsjælland som de helt store ørneområder. Det viser Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) nationale midvintertælling af ørne
Jan Skriver
Tag ud til en af Danmarks store søer eller lavvandede, fuglerige fjorde, og der vil være en rigtig god chance for at få en mægtig havørn i kikkerten.

I disse dage opholder mindst 342 havørne og 4 kongeørne sig i det danske landskab, hvor de store rovfugles ynglesæson så småt er ved at begynde.

Havørnene kan stort set opleves over det meste af landet, mens kongeørnen fortsat har en yderst begrænset geografisk udbredelse i Danmark. Man må i reglen til Østhimmerland eller Sydøstvendsyssel, hvis man vil se en dansk kongeørn.

Det viste forgangne weekends nationale midvintertælling af ørne, som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) laver hvert år i januar/februar.

300-400 observatører var af huse for at spotte og bogføre Danmarks ørne, og der blev altså i store træk en ørn til hver.

- Vi havde på forhånd forventet et stort antal ørne i denne hidtil meget milde vinter, og det kom til at holde stik. Vejret var med os under det meste af tællingen, så ørnene var rimeligt lette at lokalisere. En smule snehvidt i landskabet gør det ofte lettere at få øje på de store mørke ørne, når de sidder i terrænet og skal spottes på lang afstand, siger Kim Skelmose, der leder Projekt Ørn i Dansk Ornitologisk Forening.

Størsteparten af de mange ørne, der netop nu opholder sig i det danske vinterlandskab, er formentlig Danmarks ”egne” ørne, for i milde vintre opholder Nordvesteuropas ørne sig i reglen tæt på deres territorier.

Grønne vintre tvinger ikke så mange ørne fra vores nabolande til at besøge Danmarks isfri farvande, som det er tilfældet i langvarige, frosthårde vintre.

De seneste meget kolde og lange vintre resulterede flere steder i Østdanmark i koncentrationer af havørne på 10-20 individer på særligt føderige lokaliteter i januar-februar.

I år er der væsentligt færre ørne på de klassiske kernelokaliteter. Til gengæld er den geografiske spredning af havørnene stor, om end den sydøstlige del af Danmark fortsat huser de rigeste ørneterræner.

Yderligere oplysninger

Leder af DOF’s Projekt Ørn
Kim Skelmose, tlf. 27 73 40 70

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

SE OGSÅ: VIDEO: Sådan gik det med tv-havørnene fra DOF's redekamera 2014

DEL 1


DEL 2