Nu er der unger i ørnereden

torsdag 18. april 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den første unge er nu klækket i Dansk Ornitologisk Forenings overvågede havørnerede på Lolland.
Den 17. april kl. 18.45 kom den første af to unger ud af ægget i den havørnerede, som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) tidligere på året installerede et kamera i. Reden ligger i Fugleværnsfondens reservat Saksfjed-Hyllekrog på det sydlige Lolland. Videosignalet fra reden har været offentlig tilgængelig siden 18. marts, hvor interesserede har kunnet følge ørneparret i mens de rugede på de to æg, som blev lagt den 12. og 15. marts.

Stor aktivitet i reden
Da æggene ikke er lagt den samme dag, kommer ungerne sandsynligvis ud af æggene med nogle dages mellemrum. I starten er ungerne dunklædte, men de vokser hurtigt og får fjer. De voksne vil i begyndelsen fodre ungerne, men allerede når de er 5-6 uger gamle afleverer forældrene bare en hel fisk eller en fugl, som ungerne så selv må æde. Ungerne bliver i reden de næste tre måneder, og deres udvikling vil blive fulgt tæt.
- Det er første gang, vi har haft mulighed for at overvåge en ørnerede med unger så tæt, som vi kan nu. Vi håber, at det giver os en masse nye data om ørnene, og at vi lærer en masse nyt om ungernes adfærd, hvor tit de får føde, og hvilken type føde forældrene kommer med, siger Jørn Dyhrberg Larsen, projektleder, Projekt Fokuseret Fugleforvaltning.

Kom på ørnetur i området
Fugleværnsfonden, som forvalter reservatet, er glad for projektet, og glæder sig til at kunne invitere interesserede på ørnetur i området. Det sker den onsdag den 24. april og søndag den 5. maj, hvor interesserede kan komme forbi reservatet og høre om ørnene.
- Det bliver utrolig spændende at følge ørneungerne de næste måneder. Vi er meget glade for, at det endnu en gang er lykkedes for ørnene i Saksfjed-Hyllekrogreservatet, at få udruget et par ørneunger. Vi håber, at rigtig mange vil komme forbi, når vi afholder arrangementer i reservatet, siger Allan Gudio Nielsen, naturvejleder i Fugleværnsfonden.

De to arrangementer begynder klokken 10.00, og mødested er p-pladsen ved foden af Hyllekrog-tangen. Her vil besøgende blive fulgt til pumpestationen, hvor naturvejleder Allan Gudio nielsen fra Fugleværnsfonden vil fortælle om ørnene i Saksfjed og, hvis de er heldige få mulighed for at se ørnene hente mad til deres unger.

Pressekontakter:
Biolog, Jørn Dyhrberg Larsen, Projektleder, Projekt Fokuseret Fugleforvaltning.
Telefon: 33 28 38 24, Mobil: 22 32 78 72

Naturvejleder i Fugleværnsfonden, Allan Gudio Nielsen.
Mobil: 20 89 09 09

Leder af Projekt Ørn, Lennart Pedersen.
Tlf. 40 15 66 20

Fakta om havørnen i Danmark:
Vingefang: 200-245 cm
Længde: 70-90 cm
Vægt han: 3.100-5.500 g
Vægt hun: 4.100-7.000 g
Maks. levealder: 28 år
Ynglealder: 5 år
Kuldstørrelse: 2-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 36-42 dage
Ungetid: 70-75 dage

Havørnen er Europas største ørn. Den yngler ved lavvandede kyster, søer og fjorde. Den lever af ådsler, fisk, vandfugle, gerne blishøns og skarver, samt mindre pattedyr. Arten har ynglet i Danmark siden istiden, undtagen i perioden fra 1913-1994. Havørne bliver først kønsmodne i en alder af 5-7 år, hvor fuglene danner par og finder territorier, som de holder hele deres liv.


Det gør DOF for havørnene
DOF overvåger og registrerer alle ynglende havørne og deres redesteder.
DOF samarbejder med skovejere og myndigheder om at beskytte redestederne og forhindre forstyrrelser af ørnene.
DOF offentliggør hvert år en rapport om havørnebestandens status og ungeproduktion.
DOF skaber opbakning til havørnen ved at arrangere offentlige ture til egnede steder, hvor skovgæster kan opleve ørnene uden at forstyrre.


Fugleværnsfondens reservat: Saksfjed-Hyllekrog:
Fuglereservatet Saksfjed-Hyllekrog er på 163 hektar og erhvervet i 1995 og beliggende på sydøsteligste Lolland. Det består af naturtyperne våde enge, klitter, overdrev, løvskov og åben kyst. Det er et af Danmarks vigtigste efterårstræksteder for rovfugle og et forårstræksted i sværvægtsklassen for vandfugle og af International betydning for rastende vandfugle. Der findes en informationsplanche og folder ved P-plads i den sydlige del.
Borde, bænke og informationsplancher i den nordlige del er under forberedelse.