Havørn kløvet i to af snurrende vindmølle

mandag 6. maj 2013 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Søndag 5. maj blev en ung havørn dræbt af en vindmøllevinge i Skagen. Den dræbte ørn er et skrækeksempel på en uheldig placering af vindmøller i et fuglerigt område, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Det bør bidrage til at bremse Frederikshavn Kommunes planer om at bygge kæmpemæssige vindmøller i den tørlagte Gårdbo Sø syd for Skagen Odde, der landskabeligt set udgør indflyvningen til et af Nordeuropas største fugletræk om foråret
Jan Skriver
Det var som om, at ørnen var kløvet af et kæmpemæssigt sværd. De brede og 2,25 meter lange vinger lå adskilt fra ørnens underkrop med benene og de fingerlange, spidse kløer.

Sådan fandt ornitologer søndag formiddag i Skagen en ung havørn dræbt af en af de tre 40 meter høje vindmøller ved Buttervej i den nordvestlige udkant af Skagen.

- Tidligt på formiddagen var seks havørne på træk over Skagen, og de fløj en runde ud over Reservatet og kom nær Grenen, inden de fløj sydpå igen i den friske vestenvind. Formentlig har den dræbte unge ørn været en af de seks havørne på træk, og da den tabte højde på sit returtræk, har vindmøllen ramt den, siger Knud Pedersen, der stort set dagligt følger fugletrækket i Skagen.

Han frygter, at møllerne på Buttervej har mange fugleofre på deres samvittighed.

- Der færdes meget få mennesker i terrænet omkring møllerne, der ligger nær lossepladsen, og det var helt tilfældigt, at en ornitolog opdagede den døde ørn ved vindmøllen. Man kan frygte, at mange fugle i træktiden kolliderer med de roterende møllevinger, men ofrene bliver sikkert samlet op af ræve, hvorfor de ikke registreres, siger Knud Pedersen.

I Dansk Ornitologisk Forening (DOF) frygter man et ragnarok af døde trækfugle, hvis Frederikshavn Kommunes planer om at placere 11 vindmøller i den tørlagte Gårdbo Sø bliver ført ud i livet. De 140 meter høje møller skal ifølge planerne stå umiddelbart syd for Skagen Odde, hvor de risikerer at blive dødsfælder for fugletrækket.

- Man kan næppe foreslå et mere uheldigt sted end Gårdbo Sø at sætte store vindmøller op i Danmark, for møllerne skal stå lige ved trækfuglenes indflyvning til Skagen Halvøen, der om foråret er scene for et af Nordeuropas største og mest koncentrerede fugletræk mod nord. Mellem 10.000 og 15.000 rovfugle trækker hvert år mod Skagen.

Dertil kommer 100.000’er af andre mindre fugle, siger Thorkild Lund, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i Nordjylland.

- Fra Norge har vi dokumentation for, at store vindmøller er livsfarlige for eksempelvis havørne. I løbet af syv år fra 2005 har de 68 vindmøller i Smöla Vindpark på vestkysten af det mellemste Norge krævet 49 døde havørne, der er kollideret med de snurrende møllevinger.

Sandsynligheden taler for, at vi risikerer et tilsvarende mønster i Gårdbo Sø, hvis planerne om en vindmøllepark her bliver realiseret, siger DOF-formanden i Nordjylland.

Lederen af Dansk Ornitologisk Forenings Projekt Ørn, Lennart Pedersen, kalder det galimatias at placere vindmøller i fuglerige områder. Og Gårdbo Sø kandiderer til at være en af de mest uheldige placeringer i det danske landskab.

- I DOF går vi ind for vindkraft som en fornuftig vedvarende energikilde, men vi er modstandere af uhensigtsmæssige placeringer af store vindmøller i områder, hvor man ved, at der er massive fugletræk eller større rastende fugleflokke. I august sidste år blev en havørn dræbt af en vindmølle i Velling Mærsk Vindmøllepark i Lem i Vestjylland og nu er en anden ørn dræbt i Skagen. Det bør i høj grad få planlæggerne til nøje at overveje placeringen af fremtidens vindmøller, siger Lennart Pedersen.

I DOF-Nordjylland er man på vagt over for Aalborg Kommunes planer om at bygge en vindmøllepark vest for Hals Nørreskov, hvor et af Danmarks kun tre par kongeørne yngler.

- Vi vil helt klart protestere over sådan en placering. Høje vindmøller og store fugle som ørne duer ikke sammen. Og der er i Danmarks landbrugsland masser af alternative områder uden fugleliv, hvor vinden er rigelig til vindenergi, siger Thorkild Lund.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening.
Tlf. 33 28 38 00.

Thorkild Lund, formand DOF-Nordjylland.
Tlf. 98 58 77 54 – 51 26 36 79

Lennart Pedersen,
leder af DOF’s Projekt Ørn.
40 15 66 20.

Knud Pedersen,
ornitolog, Skagen.
40 33 06 50