Landmænd hjælper truet rovfugl

mandag 10. november 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
De sjældne danske hedehøge havde en rigtig god ynglesæson i år. Omkring 32 par ynglede i den sydvestlige del af Danmark, og de fik hele 60 unger på vingerne. Mere end tre gange så mange som året før, skriver bladet Fugle og Natur
Tine Stampe
Den elegante hedehøg er en truet fugl i Danmark og yngler normalt kun i et begrænset områder i marsken i Sydvestjylland. I 2013 var der ca. 25 par, som kun fik 19 unger på vingerne. Men i år er situationen altså stærkt forbedret. I løbet af sæsonen lykkedes det hedehøgene at opfostre hele 60 unger – over tre gange så mange som i 2013. Seks af yngleparrene slog sig ned i et helt nyt yngleområde nær Toftlund, hvor det lykkedes for flere af parrene at få unger på vingerne.

”Det bliver meget spændende at se, om der også vil yngle hedehøge i dette område i 2015, og vi kan selvfølgelig kun håbe, at resultaterne af den gode sæson vil smitte af på ynglebestandens størrelse i de kommende år”, siger Iben Hove Sørensen, biolog i Dansk Ornitologisk Forening, DOF.

”Som altid har både vi og hedehøgene haft grund til at være taknemmelige for det gode samarbejde, som vi har med de lokale lodsejere. Mindst syv af årets ynglepar blev opdaget af landmænd, som var på arbejde i de marker, hvor hedehøgene havde placeret deres reder. I flere tilfælde var det kun få meter, der adskilte de dunede unger fra høstmaskinerne, og mindst ni unger ville være omkommet, hvis ikke de opmærksomme landmænd havde fået øje på dem”, siger Iben Hove Sørensen.

Efterfølgende er rederne blevet indhegnet. På den måde undgås det, at en sulten ræv finder reden og æder de æg eller unger, som har overlevet høstarbejdet i den omkringliggende mark.

I Projekt Hedehøg indgår Naturstyrelsen Vadehavet, Sønderjysk Landboforening samt Aabenraa, Esbjerg & Tønder Kommuner. Arbejdet med hedehøgen støttes desuden af Villum Fonden, Dyrenes Beskyttelse og Naturstyrelsen.

Yderligere oplysninger: Iben Hove Sørensen, DOF 51952306