KD portraet2
Klaus Dichmann

Nogle DOF’ere beskæftiger sig i en meget konkret form med fuglebeskyttelse – f.eks. ved at arbejde med en enkelt sjælden eller truet art. Det er en spændende form for ornitologisk arbejde – det kalder ofte på stærke følelser – både hos dem der arbejder med det og i miljøet som helhed – uanset om den art, man arbejder med, har succes eller går tilbage.

En af de fugle, der arbejdes med på denne måde, er sløruglen – i form af et projekt, der kører i Sønderjylland og er startet i 1994.

To gæve sønderjyder - Klaus Dichmann og Peter Kjer Hansen – er helt centrale i dette projekt.   Klaus har arbejdet med det i den østlige del Sønderjylland – Peter i den vestlige.

I har gennem medierne henvendt jer til offentligheden for på den måde at få registreret områdets ynglepar – sløruglen lever som bekendt meget diskret. I har opsat redekasser, hvor der er gode livsbetingelser for sløruglen – og hele dette arbejde har i Sønderjylland været med til at sætte fokus på en art, som vi frygtede var ved at uddø i Danmark. Det er bl.a. sket ved at gøre interesserede gårdejere og lign. opmærksomme på, hvad de helt lokalt kan gøre for sløruglen.

Jeres arbejde med sløruglen har været en afgjort succes. Det har vist os, at arten i jeres område ikke er så sjælden, som vi frygtede.

Ingen DOF’ere er vel i tvivl om, at et arbejde af denne art i visse tilfælde kan være helt afgørende for en arts overlevelse – ude i de lokalsamfund, hvor det er relevant

I har været brandgode til at gå ud og snakke med bønder om dette her – på en meget sympatisk måde – over for en gruppe mennesker som vel ikke automatisk har sympati for DOF, og det arbejde DOF udfører. I har altså både hjulpet uglerne og givet DOF et bedre image – jævnt, muntert og virksomt – for nu at bruge gamle Grundtvigs ord.

Det er mig derfor en stor glæde på Hæderudvalgets – og dermed naturligvis DOF’s vegne – at kunne overrække hver af jer en af 1999-priserne – og takke jer for det store arbejde, I har udført – et arbejde, som I forhåbentlig har kræfter og energi til at fortsætte også i de kommende år.

BG