Kære Preben

Grunden til, at vi i dag hædrer dig, er din mangeårige indsats for at dække fugletrækket over Danmark. Du er en vaskeægte lokalpatriot, som med en utrolig stor ihærdighed og benhård udholdenhed har stået bag busken på Sydvestpynten og dækket trækket fra slutningen af februar helt frem til midten af november. Du lader dig næsten aldrig lokke af sjældne fugle – således skulle der noget yderst sjældent til, før du begav dig de 4 km til den nærliggende Klydesø og et førstegangsfund for landet, før du kunne overveje at forlade Amager. Du har i spøg bandet Klydesøen langt væk, fordi søen tiltrak alle fuglene fra Sydvestpynten.

Opgaven som observatør har du taget yderst alvorligt, og du har gjort en helt enorm indsats for at dække forårs- og efterårstrækket over Amager igennem 27 år. Når hvert efterår har ca. 1 mio. fugle, så er det ikke helt skudt ved siden af, at du har talt 1½ mio. trækkende fugle per år. Dette giver godt 40 mio. trækkende fugle, som er kommet i notesbogen - herudover kommer så alle de rastende fugle, som du har talt på Kongelundsstranden og Kofods Enge. Men du lod det ikke være med selve observationerne. Du har sørget for at få publiceret resultaterne i 22 årsrapporter dækkende for Kongelundsområdet fra årene 1980 til 2001. Besøgende på Sydvestpynten fik på det nærmeste adgangsforbud, hvis ikke de kunne fremvise et eksemplar af Kongelundsrapporten.

Du er også blevet magelig i de senere år. I starten gik turen til Sydvestpynten på cykel og med sid-ned-rygsæk. Nu bliver turen tilbagelagt i bil, og du sidder i magelig campingflyder med kopholder.

Dine mange timer på Sydvestpynten med et hav af store fugleoplevelser har også budt på konflikter.
De lokale jægere klippede et år busken som gav læ helt ned – ren chikane. Men i sidste ende var det hverken det stadig stigende antal overflyvende maskiner fra Kastrup Lufthavn, de mange spørgsmål fra nysgerrige badegæster eller den fuldstændig overdrevne trafik af Kitesurfere, som drev dig væk fra busken på sydvestpynten. Der har været helt andre kræfter i spil. Du er nemlig flyttet til Vordingborg/Hyllekrog og stiftet familien og tillykke med det. Nu går fugleturene til anderledes fredelige steder såsom Hyllekrog og Gedser – der dog på mange punkter ikke kan måle sig med Sydvestpynten.

Jeg er glad for, at vi i dag kan hædre dig og håber, at du vil få tid til at analysere lidt nærmere på det enorme datamateriale, som du selv har været bagmand på.

Stort tillykke med hædersprisen - du er en vaskeægte feltornitologisk hædersmand.

Anders Tøttrup