Tim Andersen hædres for det kontinuerlige og stabile feltarbejde som ornitolog gennem mere end 50 år. Allerede som 12-årig blev Tim meldt ind i DOF og vænnede sig hurtigt til at føre notater om sine fugleobservationer. Som Jan Ejlsted udtrykte det i år 2000, da Tims mor Inge Andersen modtog hædersprisen, så blev Tim i en meget tidlig alder doneret til DOF.

Lige fra begyndelsen er Tims observationer kommet DOF til gode. Alle hans observationer er efterhånden indtastet i DOFbasen, og adskillige af dem vedlægges meget lange kommentarer. Tim Andersen har i mange år været at finde blandt de tre mest flittige indtastere i DOFbasen.

Ifølge DOFbasen, har du over 333.000 indtastninger, flere med kommentarer op til 6-700 ord - grundige optællinger uden slinger i valsen. I DOFbasen står også du har set 422 forskellige arter. Timme har tillige lavet nogle prikkort, hvor Tim har været og hvor der er rapporteret flest fugle fra. I alt er det vist 38,3 mill individer Tim har indtastet. 

Tim har deltaget i flere af DOF’s fugleundersøgelser og optællinger, og når Atlas III skydes i gang, deltager han naturligvis i projektet – præcis som han også har deltaget i de to forrige atlasundersøgelser.

Tidligere har Tim leveret bidrag til DOF’s årsrapporter, idet han bidrog til Sjællandsrapporten i 19 år og nu leverer træktallene fra Stevns til Fugleåret. Tim har også en overgang siddet i SU og redigeret Nyt fra verden i Fif.

Fugleinteressen er fortsat usvækket og har været konstant siden drengeårene. Siden 2008 har Tim Andersen været på efterløn, hvilket har givet ham endnu bedre mulighed for at komme ud på de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. Tim Andersen er i dag fuldtids feltbisse.

Yndlingsfuglene er vadefugle og rovfugle, og mange timer går med at følge trækfuglenes flugt over Stevns eller Gilbjerghoved. Tim kører også gerne efter sjældne fugle, og han er formentlig en af dem, der de senere år har kørt flest kilometer i forskellige biler rundt i Danmark for at se fugle – vel at mærke uden selv at have hverken bil eller kørekort, men fordi man gerne vil have Tim med i bilen.

Det er dog de almindelige fugle, der får størstedelen af opmærksomheden, her de senere år med Rovfugletræk på Stevns som den topspeciale, hvor undertiden bitte små prikker i kikkerten bliver til sikkert bestemte rovfuglearter.

Tim har fundet flere nye arter for Danmark, og især Buskrørsangeren er her bemærkelsesværdig. Tim beskrev i 1976 artens sang ”hørt” for første gang i Danmark, og sidste år dokumenterede han tillige Buskrørsanger som ny ynglefugl for landet på Vestvolden ved København.

Tim vil helst optimere sin fugletid, tidligt op og af sted, men ikke alt handler om fugle. Sammen med Anita og Thomas er han bedre kendt som Onkel Tim. Her oplever man Tim fra en helt anden siden som legeonkel, med en utrolig stor tålmodighed, når han leger med Frederik og Tobias et godt stykke op ad formiddagen, hvor han ellers plejer at være i felten for at se fugle.

Når man skal på fugletur – er det altid godt at have Tim Andersen med. Han har skarpe øjne, en rigtig god hørelse, samtidig med at han kender fuglestemmerne. Som ”en” sagde om Tim fornylig: ”Det er ligesom at have facitlisten med”. Ser eller hører man en fugl, hvad enten det er tæt på eller langt væk, kan man bare spørge Tim om, hvad det er man har set.

Lennart Pedersen