DOF har mange markante personligheder som medlemmer. Kjeld Hansen er en af dem. Du har gennem årene markeret dig på så mange områder, at jeg nok ikke har fået alle dine tidligere bedrifter med i denne præsentation af dig

Gruppen Pugnax: Ny tankegang natur-/fuglepolitisk – revolutionsgruppe – skabte jagtdebat – også en torn i øjet på DOF – men via utraditionelle måder at tænke på også med til at modernisere DOF – men I var tit provokerende, f.eks. da I drog gennem Strøget og smed døde skarver omkring jer i forsøg på at rejse debat om skarvens situation. Pugnax var set med DOF-øjne ikke usaglig, men provokerende.

Medlem af HB fra 1977 til 1982
Derfor også medlem af Repræsentantskabet: tit provokerende – men saglig – krævede tempoet skulle sættes op og DOF være mere direkte – du virkede anstødelig på mange, men idegivende – du var (og er vel stadig) DOF’s terrier

Fugleværn: Et af DOFs blade engang i 1970’erne – du var redaktør i nogle år – talte fuglesagen i forhold til fredninger og jagt.

Feltornitologen:  med i redaktionen

Ikke kun det journalistiske og politiske – også på det ornitologiske område

Hjelm – i flere år – undersøgelse bl.a. af tornsanger

Havørn på Grønland – ekspedition og artikler

Mellemskarvens udbredelse og antal i Europa (DOFT 1984)

Kamp mod Frank Wenzel – megen debat og også problemer for dig

 

Den store gennemslagskraft i miljøsagen fik du med dine Grønne Guider – her tænker du i miljø i de store perspektiver - både nationalt og globalt. De blev en stor og fortjent salgssucces

En af dine seneste, flotte bedrifter er rapporten om Tøndermarsken.  Helt i den kendte Kjeld-Hansen-stil: Du tager om nælden, hvor mange andre i den sag kun var gået rundt om den. Men da rapporten ud over at være provokerende er dybt saglig, så bliver den også respekteret – og denne gang med fuld DOF-støtte. Vi medvirker, fordi vi kan stå bag. 

Det, der er årsagen til, at du får en af DOF’s hæderspriser i år, er naturligvis din nye bog:

Farvel til Grønlands Natur
Som vi har talt om også i denne forsamling  - f.eks. Mels (Hans Meltoftes) opfordring på sidste repræsentantskabsmøde – så mishandler grønlænderne i dag i den grad deres natur. Det er helt indiskutabelt – og dokumenteres bl.a. med tal fra mange undersøgelser foretaget af det grønlandske naturinstitut. Alligevel har man intet gjort rent politisk – konfliktsky – gammelt fangersamfund – indgreb ville være upopulært i befolkningen. DOF har også rettet kritik. Men intet er sket. Indtil du udgiver din bog. Så kommer der for alvor gang i debatten i Grønland. Og ledende politikere melder ud, at nu må udnyttelsen gøres bæredygtig.

Din bog er fra grønlandsk side blevet erklæret useriøs. Men vist kun af folk, som ikke har læst den. Den er nemlig, som alt hvad du laver af lignende karakter, dybt seriøs, og – hvad mange nok vil blive overrasket over, når de ved, hvor provokerende du kan være, så er den i argumentationen stille, rolig og afdæmpet, de alvorlige problemer taget i betragtning.

Man har i Grønland længe talt om nye jagtregler og naturbeskyttelsesbestemmelser, uden at der er sket noget. Men nu er der kommet gang i sagerne. Spændende om det politiske flertal vil bakke op – det kan man jo tvivle på, når man hører noget så useriøst som det grønlandske folketingsmedlem Ellen Kristensen kan stå på Folketingets talerstol og sværte bogen til. Men hun havde vist heller ikke læst bogen, inden hun gjorde det.

Kjeld – det er en fornem præstation, denne bog. Modigt af dig også, men den slags har du jo normalt ikke problemer med – dette at turde stå frem og provokere nogen.

Tak for dit arbejde med den. Der er håb om, at den vil rykke. Sikkert i flere tempi. Snart kommer der en engelsk version, som DOF økonomisk støtter oversættelsen af. En grønlandsk version skulle også være undervejs – og så vil der formentlig komme en tredje debatomgang. Så du kan meget vel – set i historiens lys – komme til at stå som den, der vendte udviklingen deroppe – ikke mindst til glæde for fuglene. Tak for det

Til lykke