I den kreds af DOF-medlemmer, som er samlet her i dag, er der mange, der som frivillige yder/har ydet en flot indsats for DOF. Det har vi det formentlig godt med – er sikkert også lidt stolte af det – for man synes jo, at man arbejder for en god sag. Mange oplever også – med rette – at de udfører et endda meget stort arbejde for foreningen.

Så sker det, at man møder en frivillig, der får ens egen tidsmæssige indsats for DOF til at blegne – en der om ikke fuldtids – så dog tre dage om ugen – til faste mødetider -  fra morgen til aften – året rundt (på nær en ret lang sommerferie) møder op for at arbejde i sekretariatet i Fuglenes Hus. Det hele uden løn, selvfølgelig

En der trods status af frivillig har sin egen arbejdsplads – har sine egne faste arbejds- og ansvarsområder – f.eks. DOF-Nøglen -  står for kopiering og udsendelse af papirer til REP-møderne (dog ikke dette!), hvilket er en flerdagsopgave, som ofte har krævet, at man i den periode møder alle ugens dage.

En der har fuldt ansvar for indkøb af kontorartikler - for kopi- og portoregnskab - for oprettelse af de mange labels til HB-medlemmer, lokalafdelingsformænd m.fl.  – og gerne hjælper folk med EDB-problemer – passer telefon -  og i øvrigt tager sig af en lang række forefaldende opgaver.

Dette er et portræt af Peter Andersen!

Peter, du arbejder  på din egen stille, rolige og beskedne facon – lunt og behageligt i omgangen med husets ansatte og andre frivillige og i svarene til de mange folk, som kontakter Fuglene Hus – du er desuden meget fleksibel - kommer ekstra, hvis der er brug for det ved sygdom eller ferie.

Et af dine meget værdsætte varemærker på din arbejdsplads, Peter, er humoren. Du kan citere lange uddrag af At tænke sig, af Dirch Passers monologer, af Habakuk o.lign. Du har klæbehjerne for gode vitser og har altid en kvik replik klar.

Du er et meget seriøst menneske - tænker meget - lever økologisk rigtigt og bæredygtigt.

Kort sagt: Peter er en fantastisk person.

Du er en af den slags mennesker, der kan få politikere i foreningen til at drømme om betragtelige forbedringer af økonomien – for tænk, hvis vi kunne få nogle flere af din slags til at arbejde i Fuglenes Hus. Men den slags betragtninger hører til i utopiens verden. For din slags Peter er en sjældenhed.

Kære Peter – med disse ord vil jeg på Hæderudvalgets – og dermed DOF’s vegne – sige dig en meget stor tak for din årelange, konstante og fuldstændig loyale indsats for DOF.

 BG