Kære Peter

Noget af det første, jeg kom til at tænke på, da jeg blev bedt om at holde en tale for dig, var et interview, du lavede til lokalbladet engang. Jeg kan huske, at du fortalte, at én af dine gode fugleoplevelser var en alpesejler ved Rubjerg Knude. Det lyder som en rigtig god oplevelse. Men noget, jeg særligt kan huske ved interviewet, var, at din kone fortalte, at det er første og hidtil eneste gang, hun har set dig løbe – og så endda op ad bakke!

Og det er i grunden underligt! For hvis man kigger i den nye DOF-nøgle, der angiver alle de grupper, som de enkelte DOF’ere er engagerede i, så vil man se, at du er den person i DOF, der er med i flest grupper overhovedet. Dit navn forekommer hele otte gange – og det er mere end selv Christian Hjorth!

For det første, er du medlem af repræsentantskabet – det giver sig selv.

Så er du medlem af en lokalbestyrelse – nemlig DOF Østjylland, som du har været med i siden 1988.

For det tredje har du været lokalformand indtil for et par dage siden, og det har du været i omkring 15 år.

Som lokalformand har du gjort mere end at bare at holde styr på bestyrelsen – du har også været eller er stadig koordinator for mange DOF-aktiviteter på lokalplan. F.eks. var det dig, der nærmest trak hele læsset i Århus Amt, da projektet Fuglenes Danmark kørte, hvor du holdt styr på alle lokaliteterne og optællerne i de fire år, projektet varede.

Du er formand for det naturpolitiske udvalg i DOF Østjylland, og du repræsenterer DOF i Region Midts Vand- og Naturråd. Du lavede et stort stykke arbejde som DOF-repræsentant i styregruppen for pilotprojektet Nationalparken Mols Bjerge i de 2 år, det varede, og i den sammenhæng skrev du en rapport om fuglelivet i undersøgelsesområdet, som vi stadig har gavn af i Syddjurs kommune. Og som bekendt, bliver Mols Bjerge Danmarks nationalpark nr. 2, så du har gjort et godt stykke arbejde!

Du er også caretakerkoordinator, og takket være dine gode kontakter til DOF’ere i hele Østjylland er det lykkedes dig at etablere et fuldtallig caretaker-netværk i området. Ikke nok med det, men du har også selv påtaget dig opgaven som den overordnede caretaker for Stubbe Sø på Djursland.

Du er kommunekontaktperson, og det er du både for Skanderborg kommune og for Odder kommune. Og din store erfaring og kendskab til naturpolitiske sager kommer også hele DOF til gode, fordi du er medlem af det centrale Naturpolitiske Udvalg.

Vi mangler stadig 2 grupper fra DOF-nøglen. Den ene er DOF-Basegruppen, og det er også et område, hvor du har lavet et stort arbejde for at få DOF-basen op at stå og blive videreudviklet. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange arbejdstimer, du har lagt i projektet, men det er ikke få! På lokalt plan har du også holdt mange kurser for at opmuntre folk til at indtaste deres data.

Når dataerne er tastet ind, er det nærliggende, at de skal bearbejdes og publiceres, og det er noget, du også sørger for. Du har været medredaktør for lokalrapporten for Århus Amt siden midt i 1980’erne, og du har været med i den landsdækkende Rapportgruppe i mange år. Og da det blev besluttet, at Årsrapporten ikke længere skulle udkomme som en del af DOFT, var det dig, der var én af initiativtagerne til og medredaktør for den nye publikation, der hedder Fugleåret, som udkom første gang i begyndelsen af året, med resultater fra 2006, og snart udkommer igen med resultater fra 2007. Det er et kæmpearbejde at stå for sådan et værk. Ikke nok med at det skulle erstatte den gamle årsrapport, men det omfatter også SU-rapporten, DATSY-rapporten og rapporter fra feltornitologiske udvalg og grupper, fuglestationerne, Fugleværnsfonden og ringmærkningscentralen. Det er blevet en rigtig flot publikation, og Hædersudvalget har især lagt vægt på, at det er din indsats i forbindelse med Fugleåret, der skal hædres (som om alt det andet ikke var nok).

Og jeg er slet ikke færdig! Der er også ting, der ikke står i DOF-nøglen!

Det står heller ikke i DOF-nøglen, hvis man arbejder som frivillig for Fugleværnsfonden, men hvis det gjorde, så vil du også optræde herunder, fordi du er meget involveret i Fugleværnsfondens reservat ved Stubbe Sø. Du har været med til mange møder, du har haft ture til reservatet, du er indpisker for arbejdsgruppen, og det er også dig, der står for udlejning af sommerhuset. Der er i øvrigt et fint billede af dig på Fugleværnsfondens nye hjemmeside, hvor der står i undertitlen, og jeg citerer: ”Opsætning af piktogramstolper ved Stubbe Sø. Peter Lange sveder ved synet af de arbejdende”.

Man kan heller ikke se, at du har et par punkttællingsruter; at du er turleder på en mængde ture i Danmark og i udlandet; og at du tidligere har været DATSY-koordinator for vandstær. Der står heller ikke, at det var dig, der var initiativtager til det meget roste inspirationskursus for lokalafdelinger, der fandt sted sidste år på ”Kryb-i-Ly”. I det hele taget har du et talent for at iværksætte ting, der vil være til gavn for DOF, og du er god til at formidle idéer og oplysninger, som alle kan drage nytte af. Du bidrager for eksempel tit til diskussionerne på e-mail mellem caretakere og kommunekontaktpersoner.

Jeg er for længst løbet tør for fingre, hvor jeg kan tælle alle de gode ting, du gør, så jeg må hellere slutte nu. En sidste vigtig ting skal dog med:

På trods af alle de mange ting, du konstant er i gang med, så virker du aldrig stresset. Du har altid tid til en snak i telefonen, du sender altid svar på e-mails, du bliver aldrig sur, selv om du kan være bestemt. Du tager alting med en beundringsværdig ro. Du har klaret det hele uden at behøve at løbe for at nå det. Alt - på nær altså lige den der ene gang ved Rubjerg Knude, hvor din kone så dig spæne af sted. Men det var jo altså også en alpesejler. Tillykke med hæderen Peter. Den er velfortjent.

Joy Klein