Da jeg i sin tid arbejdede på Zoologisk Museum, fik vi ofte flere gange om ugen opringninger fra oversættere og andre, som havde brug for danske navne på fugle fra mange dele af verden. Her var der kun Hans Hvass bog om Alverdens fugle at støtte os til for bare at kunne hjælpe med familienavnene, men den var højst ukomplet. Det var således ikke spor usædvanligt at se den australske Silver Gull oversat til Sølvmåge eller lignende forvrængninger.

Det er der nu lavet om på. Takket være Navnegruppens arbejde kan alle oversættere af film og bøger let finde de ønskede navne på dof.dk. Det samme kan vi selv, når det ikke går an kun at bruge felthåndbøgernes engelske navne.

Mogens, du har været fugleinteresseret fra barnsben og blev medlem af DOF i 1960’erne. Det er der mange af os her, der også blev, men du påtog dig Sisyfos-arbejdet som ankermand i udarbejdelsen af samtlige lister og publikationer fra Navnegruppen allerede fra året efter gruppens start i 1996.

Din indsats kan næppe beskrives mere præcist end det gøres i introduktionen til gruppens største værk, Danske navne på alverdens Fugle fra 2008: ”Alle i gruppen har ydet en stor indsats, men Mogens Behnke-Pedersen skal især fremhæves for at have arbejdet i tusindvis af timer på at samle gruppens arbejde og få det til at fremstå som det produkt, det er i dag.

Din interesse for fuglenes systematik har stået på i mange år. Allerede i 1972 udgav du værket Kolibrier under supervision af selveste Finn Salomonsen, og du katalogiserede hele Zoologisk Museums kolibrisamling. Og etableringen af DOFs Navnegruppe gav dig mulighed for at fordybe sig i systematikken for alle verdens fugle i samarbejde mellem en række ligeså dedikerede artsnørder.

Det var dog ikke et let job at skulle samle trådene fra en stor gruppe entusiaster spændende fra feltornitologer over fugleholdere til Zoologisk Have, der alle havde deres meget faste meninger og fuglenavne mv. – for slet ikke at tale om reaktionerne fra resten af forenings artsnørder, da først den nye navneliste begyndte at manifestere sig i bredere kredse. Det var på et tidspunkt ved at sætte gruppens arbejde i stå, så Hovedbestyrelsen måtte skære igennem og give Mogens ro til at færdiggøre arbejdet for Vestpalearktis sammen med Svend Rønnest og Jon Fjeldså.

Og der bliver nu lagt en ny fortegnelse op på dof.dk med ikke mindre end 35.000 arts- og underartsnavne. Alene ikke-spurvefuglene fylder 782 sider.

Takket være denne enorme indsats har DOF i dag en moderne systematik at støtte sig til, selv om der stadig er åbentstående spørgsmål om visse arter og racers indbyrdes forhold, som må løses internationalt.

Nogen hjemmefødning er du ikke. Du har både sejlet i handelsflåden på Østen fra du var 15 år gammel, og du rejst i store dele af Nord-, Mellem- og Sydamerika – dvs. i kolibriernes verden. Ellers har du arbejdet i fotobranchen i 36 år, og du har fortalt mig, at du har en samling på 150.000 digitale fuglebilleder, som jeg er sikker på er katalogiseret ligeså minutiøst som fuglenavnene.

Det er en helt enestående indsats, som foreningen her siger dig tak for.

Stort til lykke med DOFs hæderspris!