Kære Leif

For dig er fuglene blevet en livslang fascination. Du er nærmest flasket op med dem fra helt lille, da din far slæbte dig med rundt i landets afkroge for at filme og studere fuglene. Det satte sig varige spor, og det er derfor, at du står her i dag. Din far, Leo Novrup, som de fleste over 45 år sikkert kender fra skolens film i biologitimerne, lærte dig lektien, og i et interview i lokalbladet ”Sandeviften” i 2005 beskriver du selv det vigtige i at få det ind fra lille af: ”Jeg er simpelthen opflasket med: Det er en bogfinke, hør sanglærken, hvilken fugl synger der? osv. Jeg har været med på mange af min fars ture og hørte ham fortælle om disse vingede væsener. Jeg har været med til at finde fuglereder i hækken og skoven, har været med til at skille gamle fuglereder for at se og tælle, hvad en sådan rede består af. Jeg har været med på værkstedet, hvor han stoppede fugle ud og sågar lært i det små at udstoppe fugle. Jeg har været vant til at se på de mange fugle i skabene, som kom ind til udstopning. Jeg har været med ude at filme fuglene. Det var ikke altid lige spændende. Jeg husker mange timer i Tinglev Mose, hvor jeg har gået en hel dag og kedet mig, mens far sad i sit fototelt og filmede rørhøgen og dens unger. Her fik jeg lært græshoppesangerens sang at kende som nyindvandret ynglefugl. Jeg var med far, da tyrkerduen kom til Danmark i Store Darum ved Ribe. Her så jeg dens rede, der var bygget af hønsetråd”.

 Jeg er sikker på, at disse mange indtryk er grunden til, at du, i al den tid jeg har kendt dig, har været en fantastisk naturfortæller. Du har en sjælden evne til at formidle, så folk lytter på det, du siger. Det er ikke videnskabeligt, tørt og leksikalt, når du ruller dig ud, men levende, selvoplevet og normalt sandfærdigt. Du går lige ind i folk med træsko på, og din telefon ringer ofte, da folk gerne vil høre din forklaring på, hvad det nu er for en fjeret fætter, der er fløjet mod ruden, eller hvorfor rødhalsen har et rødt bryst. Du giver altid folk en god forklaring eller fortælling, og de vender tilbage, for ham Leif Novrup han ved nu meget. Det har da også betydet, at du gennem rigtig mange år har haft aftenskolehold, hvor en lang række uerfarne fugleinteresserede har nydt godt af din fortællelyst.

I DOF’s lokalafdeling i Ringkøbing Amt sad du i bestyrelsen i 7 år frem til 1993, og her ydede du et meget stort stykke arbejde. Som koordinator for Fuglenes Dag i en årrække var det din fortjeneste, at Fuglenes Dag i 1991 bare på den ene lokalitet, som du stod for, samlede 320 mennesker. Det skyldtes ene og alene din ildhu og fremragende evne til også at snakke journalisterne en fugl på ærmet, så de ryddede en hel side til dig.

Herudover har du med lige så stor interesse kastet dig over andre opgaver: I dag koordinerer du Caretakerprojektet i Ringkøbing Amt, du er DATSY koordinator for fiskeørn, indtil for nylig var du med i Rovfuglegruppens styregruppe, du har været medredaktør af lokalafdelingens bog: ”Fugle og Natur – en guide til Vestjylland”, du deltager i et stort redekasseprojekt på Borris Hede, og endelig er du en af de fuglekyndige fortællere i DR’s morgenprogram: ”Sådan ligger landet”, hvor du på din sædvanlige ”lifestyle” fortæller Hans Otto Bisgaard og lytterne om fuglene for tiden. 
    
Efter at du for et par år siden gik på pension fra dit lærerjob, har du fået endnu mere tid til fuglene, og det udnytter du dagligt. Jeg tror ikke, der er ret mange dage, hvor du ikke er i felten. Dine lokaliteter er Stubbergård Sø og Geddel Enge, og her skriver du fuglene i mandtal sommer og vinter. Det har da også betydet, at du i 2005 er den 5. flittigste indrapportør til DOF-basen i amtet. Nu vil nogle måske tro, at Leif altid er den rolige, hyggelige og besindige jyde, men tag ikke fejl, for i brystlommen ligger mobilen klar til bibbib fra DOF-call. Ringer den, forvandler Leif sig pludselig. Smilet stivner, brystkassen skydes op, og i løbet meget kort tid lægges kursen, snart sagt uanset afstand og tidspunkt.

Kære BirdLeif: Tak for en meget stor indsats for DOF og fuglesagen i det hele taget i rigtig mange år. Du forstår på fornemmeste vis at formidle budskabet om, at fugle er liv og glæde.

Egon Østergaard