knud pedersen mark desholm

Kære Knud

Jeg har forsøgt at finde noget på Facebook om dig. Det fik jeg ikke så meget ud af, så jeg måtte bruge andre kanaler. Vi starter for mange år siden med et foto, som jeg har gravet frem fra Blåvand fuglestation. Men lad mig supplere med lidt nyere fotos af dig og zoome ind på dit liv med fuglene.  

I den amerikanske hær er en læderhals et slangudtryk for en marinesoldat, der er gjort af et særligt stof. I DOF har vi ingen soldater, men vi har enkelte, der kan og må bære betegnelsen læderhals, og du er én af dem. Rent bogstaveligt så slider det hårdt på nakkefolderne dag efter dag at bære kikkertremmen om halsen for i næste øjeblik at skulle scanne horisonten over Skagerrak med teleskop, alt imens solen bager over Skagens klitter. Men også i overført betydning er du én af de seje jyder. Ja på mange måder har du meget til fælles med de redningsfolk, som Michael Ancher malede i Skagen for 100 år siden. Hårdføre folk, der altid var klar til det lange seje træk i årerne. Dag efter dag og årstid efter årstid. De skuede horisonten efter skuder med læk, mens du spejder efter suler på træk. Sejheden og dedikationen har I til fælles.

Du er Århus-dreng, og din natur- og fugleinteresse begyndte, som for så mange af os tidligt, fordi nogle voksne tæt på os tændte ilden. For dig, har jeg læst, at det var både din far og dine bedsteforældre. Du fik smag for fuglene i Tinglev Mose, kom i kontakt med Natur & Ungdom og Østjysk Biologisk Forening. I 1965 lagde du vejen forbi Blåvand Fuglestation, hvor du mødte andre folk med passion for fugle: Rabøl, Noer, Kramshøj og Meltofte.        

I 1967 blev du fanget ind af naturen i Skagen, da du her oplevede forårstrækket med Jørn Eskildsen og Kaj Halberg, og du var leveret. Samme år meldte du dig ind i DOF, altså for 51 år siden, og du blev lærer fra Aarhus Seminarium og flyttede til Skagen i 1975 for at arbejde og se på fugle.

Men der blev også tid til andre fugle i de år. Noget af tiden må du have brugt som Djämes Braun synger: ”Jeg ser på fugle, mest torsdag, mest fredag mest lørdag, og inden længe sang du: Jeg har øjnene på dig: birdy birdy nam nam, og Inge var på krydslisten.   

For nogle år siden stoppede du som lærer i Skagen efter i 35 år at have begejstret 100-vis af elever, som du ofte tog med ud under åben himmel, for det er her de spændende naturhistorier fortælles. Du fik nu bedre tid til at dyrke den passion, som blev grundlagt for så mange år siden.

Du var en kort periode med i bestyrelsen i DOF Nordjylland, men uden bil dengang var det besværligt, så det blev i stedet det fuglefaglige arbejde, du kastede dig over i DOF. Dog nåede du at deltage i et Rep.-møde på Nyborg Strand engang i 1970’erne. Du har siddet i SU – Sjældenhedsudvalget i over 30 år, vist 34 helt nøjagtigt, så du er absolut udvalgets dygtige nestor. Feltbestemmelse er din helt store passion, og du er skarp som ørnens blik, når en fugl skal bestemmes. Du har en eminent evne til på et splitsekund at iagttage selv de mindste detaljer, og med dig i felten har man mesteren selv med. Du pløjer litteratur igennem og tager i tusindvis af fotos, som du nærstuderer og bliver klogere på fældningsmønstre, racer, ungfugledragter med meget mere. Mange af os nyder de sande mesterskud, når du svinger kanonen over Skagens natur og indfanger stort som småt.  

Gennem et langt liv i Skagen har du fået en meget stor viden om ikke kun fuglene, men naturen generelt i Skagen, så spørg bare om orkideer, myreløver og andre specialiteter. Knud og også Inge ved besked om det. Tidligere var du artskoordinator for markpiber, og i en årrække var du en af de drivende kræfter i årlige Skagen-rapporter over fuglelivet. I dag er dette arbejde til dels videreført i Fugle og Dyr i Nordjylland, hvor du bl.a. sammenstiller det omfattende rovfugletræk over Skagen. Men der bliver også tid til at være formand for Aage V. Jensens Naturråd for bl.a. Hulsig Hede og Råbjerg Mose.   

Endelig har du været en af de drivende kræfter for at få etableret Skagen Fuglestation, hvor du i dag sidder i bestyrelsen. Her er du med til på fornemmeste vis at udvikle stedet til glæde for alle fugleinteresserede. En stor tak for det.

Det er blevet til mange ture til udlandet, især de seneste år, og altid er fuglene omdrejningspunktet, så det er godt for dig, at Inge også er med på den interesse. Senest gik turen til Mallorca i dette efterår. Du havde godt nok været der før for at fotografere eleonorafalke, men det var tidligere på sæsonen, så du manglede nogle fotos af dragter senere på efteråret. Så det fik du så.

Som person er du meget pertentlig, så du har styr på detaljer, datoer, tidspunkter mv., og planlægning er absolut en af dine styrkesider. En enkelt gang gik det dog galt for dig. Du var taget på skiferie i Norge før en længe planlagt tur til Sydafrika. Efter dine beregninger kunne du nå til København fra Oslo i god tid inden flyet lettede mod fugleoplevelser i tropisk område. Dit fly blev dog voldsomt forsinket, og du nåede blot at se South African Airways rulle ud på startbanen, da du ankom. Heldigvis kom du afsted senere, da adrenalinniveauet havde lagt sig, og tingene havde flasket sig.   

Knud er altid beredt, kikkerten og telelinsen er inden for rækkevidde 24-7, og ikke mange fugle flyver forbi Skagen, uden at Knud har noteret dem. I alt 367 arter, bl.a. lammegrib, tretået spætte og ørkensanger er der set, og Knud har registreret 133 ynglefuglearter i Skagen. Matrikellisten på Eratosvej er imponerende.

Kommer I til Skagen, så kig efter læderhalsen. Han sidder ofte på Nordstrand eller Grenen, og han deler meget gerne ud af sin store viden, og det bliver altid gjort meget venligt og pædagogisk.   

Tusind tak Knud for det lange seje træk, som du har ydet gennem årtier for fuglesagen, men også en tak til Inge, for at bakke op om det og dig.

Længe leve læderhalsen.

Egon Østergaard

November 2018