Kære Brian

Jeg er både glad og stolt over i dag at skulle være den, der på vegne af DOF skal overrække dig Hædersprisen.

Da jeg flyttede til Nordjylland, og Torben Fisker, vores daværende lokalafdelingsformand, fik mig i nettet til et møde om opstart af en gruppe i Frederikshavn, var du også en af de lokale, der mødte op. Jeg kendte ingen DOF’ere i byen på det tidspunkt, så det var en spændende tid med mange nye bekendtskaber. Men et af dem, der gjorde størst indtryk på mig, var mødet med dig. En stille og beskeden mand, tænkte jeg den gang. Men med en stor viden, man skal lytte til.

Og nu 15 år senere, så opfatter jeg dig stadig som en af de stille eksistenser i DOF. Men man skal ikke lade sig narre af, at du ikke råber så højt og ikke gør særligt væsen af dig selv, ja ligefrem ofte bagatelliserer din egen rolle. Du er jo en beskeden vestjyde. Men hvis man begynder at studere DOF´s og især DOF-Nordjyllands litteratur, så figurerer navnet Brian Zobbe i rigtigt mange sammenhænge. Både med artikler, data og beskrivelser, men ikke mindst er du kendt for din gavmildhed ved rundhåndet at have delt ud af dine mange flotte fugletegninger til tidsskrifter og publikationer. Der er måske ikke så mange DOF medlemmer, der ved, hvem Brian Zobbe egentlig er, men jeg tror langt de fleste på et tidspunkt har nydt din streg, når en af dine tegninger har illustreret en eller anden artikel.

Allerede i halvtredserne deltog du i DOF’s studielejre i Skagen, og i tresserne bosatte du dig der, og du blev den tids Rolf Christensen. Et stort ringmærkningsarbejde og indsamling af trækdata, der er dokumenteret i Dansk Ornitologisk Tidsskrift fra 1965 til 1971, gav spændende nye resultatet om Skagen som træksted. Det forlyder, at ingen troede på, at du havde ringmærket 5 blåhalse i Skagen. Ja selv Finn Salomonsen udtalte, at man ikke kunne se blåhalse i Jylland. Min din ringmærkning og optællingerne ved Skagen var med til at sætte lokaliteten på verdenskortet som en ornitologisk seværdighed af international karakter. Ingen er jo i dag i tvivl om Skagens betydning for trækfuglene og for de mange ornitologer, der store dele af året tager ophold i Skagen, ja ligefrem køber sommerhus deroppe for at bruge sin fritid sammen med fuglene og fuglevennerne. Ringen er sluttet ved, at du nu har udstillet dine mange tegninger netop i Skagen i forbindelse med Fuglefestivalen.

I DOF-Nordjylland er der naturligvis en særlig glæde over, at netop du får hædersprisen i aften. Dit arbejde i lokalafdelingen både i Frederikshavnergruppen og ikke mindst i Biblioteksudvalget har rodfæstet sig dybt i medlemmerne på toppen. Og for os, der har haft fornøjelsen af at være med dig på tur, uanset om det har været en stille Fuglenes Dag oplevelse syd for Frederikshavn eller en hæsblæsende tur til det nordlige Skandinavien, så er du en kærkommen deltager, som let falder ind i flokken, og som gerne deler sin store viden. Når jeg eksempelvis har gennemført storture til Ammernäs, har antallet af medbragte fuglebøger været et spørgsmål om, hvor vidt du har deltaget eller ej. Hvorfor slæbe et bibliotek med, når man har et levende leksikon ved sin side?

For nogle år siden skrev jeg selv en lille artikel om dig i Riden. Det var da, du fyldte 70. Artiklen hed: ”BZ 70 år og still going strong”. I dag, hvor du har rundet midten af de 70, glæder jeg mig over, at du stadig er still going strong. Stadig færdes du rundt i det nordjyske og deltager på rejser helt til Nordkap. Du er stadig Nordjyllands sejeste BZ´er. Jeg håber, du har rigtigt mange gode år endnu, og at du blandt andet vil bruge dem til at nyde din hæderspris.


Kurt Rasmussen