haeder kim fischer 2023
Foto: Ole Friis Larsen

Hæderstalen holdt af Hans Meltofte:

Kære Kim

Jeg skal motivere, at du har fået DOFs hæderspris.

Det gør jeg med glæde, for du har ydet ”en enestående indsats”, som det fremgår af betingelserne for at opnå prisen.

Det er der jo allerede gjort i Fugle og Natur, så jeg vil give en mere personlig vinkel: Så du kan godt begynde at få klamme håndflader!

Du har talt og kortlagt fugle i Vadehavet i årtier, du har aflæst et væld af farveringmærkede fugle, og du har deltaget i det organisatoriske og naturpolitiske arbejde i DOF Sydvest og i beskyttelsen af Vadehavet.

De mange data, som du har indsamlet, har været brugt i mange sammenhænge, selv om jeg bliver nødt til at drille dig lidt: Du har drevet adskillige samarbejdspartnere til desperationens rand ved igen og igen at have alle mulige undskyldninger for, hvorfor du endnu ikke har sendt de aftalte data.

Jeg tror endda, at det er sket, at nogen helt har opgivet nogensinde at få vredet noget ud af dig.

Af en eller anden årsag er det aldrig sket for mig, for du har leveret varen til flere projekter.

Det største datasæt, du har leveret, var dine tællinger på Sydfanø, hvor du bidrog med 500 tællinger både til min disputats om Vadefugletrækket gennem Danmark i 1993 og den første rapport med vandfugletællinger i hele det dansk-tysk-hollandske vadehav 1980-1991.

Meget senere overvågede du sandløbere og store præstekraver, som sidst i maj påbegyndte trækket til ynglepladserne. Her handlede det om, hvor mange af Vadehavets fugle, der fløj med nordvest mod Grønland, versus hvor mange, der fløj mod nordøst til arktisk Sibirien.

Det viste sig, at 14 % af sandløberne startede mod Sibirien og modbeviste dermed hollænderen Jeroen Renekens’ konklusion om, at alle sandløberne på Den Østatlantiske Flyway var fra Grønland.

Det er som nævnt langtfra kun tællinger, du har bidraget med. Du har været medlem af bestyrelsen af DOF Sydvest i halvdelen af dit voksenliv, og du sidder nu i Det

Rådgivende Udvalg for Vadehavet. Og du sidder i Det Grønne Råd for landets mindste kommune, som nok er den fuglerigeste, hvis det beregnes i fugle pr. kvadratkilometer, når de omgivende vadeflader regnes med.

Du har aldrig været bange for at sige din mening, og du har spillet væsentlige roller både på Fanø og for Vadehavet generelt.

En af dine store indsatser har været at få opsat hegn omkring de ynglende hvidbrystede præstekraver og dværgterner på Vadehavsøernes sandstrande, så turister, hunde og ræve ikke ødelægger ynglen.

Alt dette har du lavet med dit altid gode humør. Jeg tror aldrig, at jeg har set dig med et alvorligt udtryk i ansigtet. Ikke engang dengang du havde sovet en kæmpe brandert ud i min underbo, David Boertmanns lejlighed i Møllegade og bagefter ikke kunne huske de ulykker, du havde lavet. – Intet nævnt, intet glemt!

Du har altid et forsorent smil på læben. Forsorent er et ord, som er gået af mode, men slå det op i synonym-ordbogen, så har I en god beskrivelse af Kim.

Stort til lykke med prisen! Den er velfortjent.