Kære Kurt

Vi har besluttet at hædre dig! På vegne af DOF er jeg blevet bedt om at sige et par ord i den anledning. DOF-hæderen er jo en påskønnelse af det arbejde, som i bund og grund bærer hele foreningen: Kampen for naturen og fuglene!

Den hæder har du så rigeligt fortjent. Og et ganske lille udpluk af dine bedrifter kunne se således ud:

I perioden 1974-76 deltager du i den store ø-undersøgelse, ”Øerne omkring Fyn”. Et citat fra bogens indledning af Lorenz Ferdinan 1977 lyder sådan: ”De resultater, som foreligger i denne bog udgivet af Fredningsstyrelsen, har krævet betydelig faglig ekspertise af vores medlemmer på Fyn. Bortset fra at Dansk Ornitologisk Forenings videnskabelige udvalg har støttet projektet med nogle få tusind kroner til transport mv., har undersøgelsen været foretaget som frivilligt arbejde for deltagernes egne midler.”

I 1976 starter du dit meget aktive virke i DOF Fyns bestyrelse, og det har nu varet i 32 år.

I 2006 udgives den smukke og fremsynede bog: ”Odense Fjord, Forslag til forbedringer og fremtidig forvaltning i et internationalt vigtigt område”.

Anders Myrtues ord i sidste nr. af ”Fugle i Felten” udtrykker glimrende, hvad det er vi hædrer dig for: ”Kurt Due Johansen har i en menneskealder udgjort en enmandshær med hensyn til at sætte fokus på fjorden. Han har talt fugle, fortalt og skrevet. Jægere, ejere, virksomheder m.fl. har ikke altid været glade. Men Kurts arbejde har blandt andet resulteret i millioner af data til forvaltningsbrug, at Viggelsø nu er statsejet reservat, og at Ølundgård m.m.er opkøbt af Åge V. Jensens Fonde”.

I mit samarbejde med dig i DOF Fyns bestyrelse, har jeg haft den store fornøjelse at lære dig at kende: Kurt, du er hvad jeg vil kalde et stort menneske! Smålighed ligger dig uendeligt fjernt. Du er også et meget beskedent menneske, der ikke ønsker rampelyset på din person. På trods af dit store engagement, er det altid sagen, aldrig manden, du går efter. Du nyder stor respekt fra dine medmennesker, og på trods af din store viden, så er du alligevel god til at lytte og spørge ind til det, vi andre ser og oplever. Du nyder af indlysende grunde stor respekt i DOF og i ”naturkredse” på Fyn, og alle kender Fjordkurt. Du har nemlig gjort noget, meget få mennesker præsterer. Du har dedikeret dit liv til naturen!

Og denne hædersbevisning er udtryk for en stor tak fra alle os, der påskønner dit utrættelige arbejde! Som et symbol på dit livsprojekt, vil jeg gerne slutte med et smukt citat fra din bog om Odense Fjord. Et citat som måske bliver sandhed inden for ganske få år……..

”Den utæmmede havørn symboliserer med sit altoverskuende blik, sin imponerende størrelse og sine krav til omgivelserne, hvordan Odense Fjord bør og kan udvikle sig. En fjord, hvor der foruden mennesker også er plads til de væsener, som kræver plads og ro!”

Kære Kurt, Godt gået! Og lad os lade dine ord være et ønske for fremtiden!

Henrik Kalcker Hansen