Kære Jesper 

Da DOF-Sønderjyland holdt stiftende generalforsamling i 1976, var du en del af deltagerkredsen, og senere blev du en overgang medlem af bestyrelsen i lokalafdelingen. Det blev dog ikke bestyrelsesarbejdet, der kom til at optage dig mest, nej det blev det faglige arbejde med at følge en lang række arter på allernærmeste hold og i flere tilfælde afsløre hemmeligheder, som man kun finder frem til ved en helt særlig vedholdende indsats.  

Gennem flere årtier har du således sat dit præg på ornitologien ikke alene i din sønderjyske hjemegn, men i hele landet. Du er altid i gang med at undersøge fuglelivet på en eller anden måde og på et eller andet plan. Du har beskæftiget dig med faunastik på mange fronter. Du er meget engageret og dybt seriøs i arbejdet med dine særlige arter, hvoraf mange naturligt nok har en særlig sønderjysk præference: sortstrubet bynkefugl, havørn, trane, turteldue, vagtel, engsnarre og lærkefalk. Du begyndte i det sønderjyske med kortlægninger af toppet lappedykker og knopsvane og var i en årrække redaktør af lokalrapporten for Sønderjylland. Desuden har du været medredaktør af flere natur- og fuglebøger som fx Sønderjyllands Fugleliv og Fuglelivet i Åbenrå-skovene. Men du er også en flittig skribent i blade og tidsskrifter og i det hele taget en god formidler gennem foredrag og artikler.

Du er i dag artskoordinator i DATSY-projektet for trane og lærkefalk og bruger en del tid på lokaliteter, som plantager og ådale, naturtyper der normalt ikke så tit får besøg af ornitologer. Du var blandt pionererne til at kortlægge den store hornugles indvandring syd fra og har de seneste år brugt mange nætter på at lytte efter engsnarre og vagtler. Du har ikke meget til overs for artsjægere. Du mener, det er fuldstændig spild af tid at fræse land og rige rundt efter tilfældige sjældenheder, når tiden nu i stedet for kunne være brugt på at kortlægge fx hulduens udbredelse eller finde ynglende lærkefalke i elmaster. 

Du er flittig og hyppigt på farten. Du er viljefast – ja nogle vil kalde det stædig – en med en sund skepsis mod de ofte lidt fasttømrede meninger, der findes i naturvenners lag. Derfor har du også med dine mange konstruktive ideer bidraget med mange nye og utraditionelle løsninger på udfordringer inden for naturpleje og naturgenopretning. Du har været og er en kvalificeret medspiller – og modspiller, der kan ruske op i vanetænkning.

Det måske vigtigste bidrag har du ydet ved at etablere og udvikle en strålende kontakt til ornitologer og naturvenner syd for grænsen. Der er store berøringsflader mellem fuglefolk nord og syd for grænsen, og du har et stort kendskab til fuglelivet i Nordtyskland. Mange af vores nye arter kommer jo netop til Danmark via Slesvig-Holsten som brohoved, så du er på flere området foran med viden om, hvad der venter os sydfra. Dit grænseoverskridende arbejde har konkret resulteret i flere naturgenopretningsprojekter både i Sønderjylland og i Sydslesvig.

Du er svær at følge med Jesper. Når det gælder dine arter får du ild i øjnene og tilsidesætter efter sigende både arbejde og familie, når et nyt par traner skal støves op i en mindre sønderjysk mose. 

Det er derfor naturligt, at dette arbejde af høj faglig kvalitet bliver påskønnet. Så derfor er DOF’s hæderspris særdeles velfortjent.