Jette var det første kvindelige medlem af DOF-Ringkøbing Amts bestyrelse, og her har hun siddet i 14 år, fra 1993 til hun trådte ud her i januar 2007. 

I 13 af de 14 år i bestyrelsen var hun utrættelig redaktør af vores lokalblad ”Sandeviften”, hvor der sommetider skulle hankes op i folk for at få skrevet artikler af forskellig art, samt at deadlines med videre blev overholdt. Vi synes, hun holdt en god stil i bladet, og gennem hele perioden er der sket løbende udvikling og forbedringer. 

Jette har også dannet skole for caretakerne, endda inden de hed dette, da hun tog initiativ til at danne en gruppe omkring den genoprettede Skjern Å. At gruppen opstod skyldes specielt, at DOF Ringkøbing Amt, syntes at det var for dårligt, at staten ikke havde ”råd” til at følge indvandringen og udviklingen i den første spændende tid, hvor fuglene og naturen tog over i den naturgenoprettede ådal til over 200 millioner kroner. Jette satte tællingerne i system og koordinerer tælledagene, hvilket har fungeret således, at der blev talt en gang om måneden hele året rundt, hvilket der i øvrigt stadig bliver her på syvende år, og det vidner om, at det er en fasttømret ”caretakergruppe”, hvor omkring 20 DOF’ere kan lide at at være med. De mange observationer taster Jette også ind under ”SKG”, hvor der de sidste 5 år er over 20.000 indtastninger, hvilket gør, at hun er den flittigste taster i DOF-basen i Vestjylland. Tællingerne var også baggrund for udgivelsen ”Skjern enge – Rapport over fuglelivet 2001 – 2002” i rapportserien om ”Ringkøbing Amts Fugleliv”.

Jette har som aktiv caretaker også været meget med i aktiviteten ”Åben å-dal”, hvor almindelige folk kan droppe ind, se i et teleskop og få en fuglesnak, hvilket er en god og vigtig form for formidling.   

I forbindelse med ”Nationalpark Skjern Å” sad Jette med i styregruppen, bl.a. sammen med 3 Venstre borgmestre, og det var ikke i alle tilfælde lige fornøjeligt, men hun kæmpede sig igennem.

Jette og hendes mand Eigil har også i en lang årrække været med i gruppen omkring Borris Hede, hvor der opsættes og vedligeholdes redekasser, samt det allervigtigste optælling af de fuglearter, som bruger kasserne. På Borris Hede er det specielt spændende at følge Vendehalsens succes.

Jette var også allerede for mere end 10 år siden initiativtager til at arrangere ture og weekender for piger, og at det har været noget særligt, vidner dette om, som hun selv har skrevet i en artiklen i ”Sandeviftens” jubilæumsnummer i 1997: ”Trods træthed efter 10 timers fuglekiggeri og almindelig dvaskhed efter mad og drikke gik snakken livligt ved bordet til et godt stykke over midnat. Næste morgen var alle friske til en tur på Tipperne, og efter frokost ved fugletårnet på Værnet drog vi hjem til sommerhuset og kørte hver til sit. Sådan sat på tryk ligner det enhver anden fugletur, men det var det ikke. Vi var alle kvinder, og alle søgte og fandt med stor iver fuglene, som vi gav os god tid til at nyde ligesom naturen omkring os. Der var en stor afslappethed over for hinanden, og der var ingen "kloge mænd", der kiggede os over skulderen, og så kunne vi jo godt selv, på vores egen facon. Dertil kommer, at det var dejligt at møde piger med samme interesse, som jeg selv. Det sker faktisk ikke så tit.”

Ja, det var en hel stil om Jette, men vi synes, at med de mange års flotte og ihærdige indsats og mange timers utrætteligt arbejde med at tælle og formidle, koordinere og samle facts må Jette være en særdeles værdig prismodtager ved dette års uddeling af hæderspriser. En pris, som jeg synes, symboliserer en tak fra DOF og en anerkendelse af godt udført arbejde, som vi håber, du vil fortsætte med i mange år frem.

Lars Holm Hansen