Kære Thorkil

Når du i dag står her som modtager af DOF's Hæderspris 2021, er det ikke kun på grund af din medvirken til, at planerne om opførelse af otte 150 meter høje vindmøller ved Tjele Langsø blev stoppet i det forløbne år.

Det vender jeg tilbage til.

Du hædres nemlig lige så meget for din årelange interesse og omsorg for fuglelivet på Rømø, i Vadehavet og i din forhave, Nørreådalen. Et fugleliv, som du omhyggeligt har fulgt med kikkert og kliktæller, for derefter at dokumentere med indtastninger i DOFbasen uden forudgående anelse om, at netop dine iagttagelser senere skulle komme til at udgøre afgørende dokumentation i en vigtig sag om naturbeskyttelse.

Du er en fremragende feltornitolog, der gerne færdes på egen hånd eller i sluttet selskab med nogle få venner. Men du er også er en særdeles kompetent og vellidt guide, som tålmodigt forklarer karakteristiske træk ved de fjerkræ, dine ledsagere står og kigger på. Man kommer altid hjem med gode oplevelser og ny viden efter en tur i felten sammen med dig.

Det er mit indtryk, at du registrerer alt på lokaliteten, hvor det kan være vanskeligt for en dobbeltbekkasin at gemme sig for dit falkeblik.

Men der én art, som står dit hjerte særligt nær:

en truet bestand på ca. 2½ tusind skandinaviske tajgasædgæs, som du med glødende interesse har fulgt gennem mange år, når de i perioder af vinterhalvåret benytter Tjele Langsø som sovested, mens de om dagen søger føde på de omkringliggende marker eller i Nørreådalen.

Det fører mig tilbage til vindmøllerne

Dit indgående kendskab til tajgasædgæssenes levevis, dit store feltarbejde og indsigt i danske miljøbestemmelser og EU-lovgivning omkring naturbeskyttelse kombineret med dine kontakter blandt vores ypperste gåseforskere var med til at forhindre vindmøller i gæssenes rasteområde.

Flere var involverede, men det var dig, der stillede op til høringsmøde, måske endda flere? For der har været et forudgående forsøg på at få tilladelse til opsætning af 10 møller på samme sted.

Men det var altså dig, der stillede op, hvor du med grafer og dokumentation baseret på dine minutiøse optællinger kæmpede gæssenes sag, samtidig med at dit temperament var på en hård prøve, fordi der trods megen medvind, også var nogen, der såede tvivl om fakta.

Du var pennefører på de to vindmølleklager, som DOF sendte til Planklagenævnet og til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Begge klager blev vundet til fordel for tajgasædgæssene.

Planklagenævnet gav DOF ret i, at mølleplanerne var i strid med Natura 2000-reglerne, og så fik planlæggere og politikere i Viborg Kommune nej til at etablere en vindmøllepark på gæssenes trækrute.

Selvom du har kæmpet mod vindmøller og vundet, ved jeg, at du er varm tilhænger af vedvarende grønne energikilder, og bakker op om flere vindmølleparker, bare placeringerne sker i pagt med naturen.

Endnu engang hjerteligt tak for din indsats, Thorkil.


Thorkil Brandt af Jan Skriver
Thorkil Brandt. Foto: Jan Skriver