Hæderstalen til Per Ekberg Pedersen:

Kære Per,

Af hjertet til lykke med årets hæderspris.  At du får prisen i år er oplagt og velfortjent.  Vi glæder os over det i Nordsjælland.  Jeg kan ikke rigtig forestille mig, hvad vi i lokalafdelingen skulle have gjort uden dig.  Lad mig give et typisk eksempel:Sidste vinter blev jeg ringet op fra TV2 Lorry. De ville gerne filme et interview med en DOF'er på Holløse Bredning ved Tisvilde Hegn.  En vandal havde i nattens løb fældet næsten alle skarvens redetræer.  Interviewet skulle være her og nu, og kameravognen var allerede på vej fra København.  Gode råd var dyre, ikke mindst da jeg kiggede ud af vinduet, hvor det var snestorm med en chill faktor på omkring minus 17.  Hvad gør man?  Jeg ringede til Per, og du tog derop uden nogen tøven.  Du stod frysende ude på isen i en time, inden du kunne aflevere din kompetente forklaring på, hvad det nu ville betyde for skarvkolonien.

Fra helt lille har du følt dig meget stærkt knyttet til naturen.  Allerede i 5-6 års alderen sneg du dig ud af vinduet om morgenen og løb ud i skoven.  Sammen med en skolekammerat lærte du selv fuglene at kende og gjorde det til en sport at finde rederne. 
Du fik efterhånden kontakt til de etablerede ornitologer, og din læremester blev Flemming Byskov - og også hans læremester igen, Johannes Bang. 
Du fortalte dem om dine ynglefund og var med til at ringmærke.  Du var 11 år, og Bang havde lovet is, hvis du kunne vise ham en rede af Rødrygget Tornskade.  Men den 4. juli 1962 var det en helt anden fugl, du havde opdaget.  Du ringede og fortalte, at du havde hørt en insektlignende sang - måske natravn - i skoven.  Byskov og Bang ankom samtidig på cykel kort efter og kunne konstatere, at du stod med Danmarks første fund af Flodsanger.  
Byskov fik dig ind i DOF, og en dag kørte I på cykel op til Gilbjerg for at se træk. Fra da af var du helt solgt. I en halv menneskealder har du været besat af at observere træk, dels fra Gilbjerg og dels fra et sted du fandt ved siden af, højen Hesbjerg.  I træktiden boede du med en lille gruppe ligesindede i et sommerhus og observerede i ugevis.  Det blev til utallige oplevelser og fund, f.eks. Stortrappe.  Sammen med andre opsøgte du efterhånden også trækstederne i Europa og var med til at "opfinde" Bulgarien, hvor du har været mange gange.  Det fortælles, hvordan du om morgenen vejrer og ganske præcis ved, hvor det er bedst at stå på enhver given dag.

Du har den der specielle intuition for, hvor tingene sker. Sikkert fra din opvækst som naturbarn, tillagt et livs erfaringer.  Vi andre er efterhånden ikke overraskede over, at det altid er dig, der finder fuglene.  Du kender Nordsjællands fuglesteder som din egen lomme.  Du er ude på det rigtige tidspunkt. Går næsten aldrig på stierne.  I 2007 fandt du den første glenterede i Gribskov i 100 år, og forrige år fandt du den første havørnerede i Nordsjælland i over 100 år.
Det er nok ikke et tilfælde, at din lejlighed i Hillerød har en af landets bedst placerede altaner til observation af rovfugletræk.  Det er tvivlsomt, om nogen fra deres altan har set så mange overtrækkende fugle. Landets førende altan-ornitolog.  Da vi talte i telefonen for ikke så længe siden, havde du den dag set 60 traner, 30 musvåger og en række andre fugle.
I 2004 fik din fugleinteresse så en ekstra dimension - du kastede dig for alvor over foreningsarbejdet. 
Først som caretaker i Gribskov.  Inden længe havde din grundige kortlægning af ynglefuglene i skoven og dine solide meninger om naturpleje skabt det faglige grundlag for, at SNS Nordsjælland i dag samarbejder med DOF med stor respekt.

Da caretakergruppen Gribskov blev reorganiseret for et par år siden, påtog du dig rollen som koordinator, og du er den samlende figur som underviser og formidler for de 50 caretakere.
Din aktivitet er præget af din altid beskedne, hjælpsomme og imødekommende natur.  Aldrig fører du dig frem. Aldrig hører man dig sige ondt om andre.  Der er god grund til, at du er den, man først spørger.
Du skriver om fugle på DOF Nordsjællands hjemmeside og i Fugle i Felten.  Du fortæller om fugle i radio og fjernsyn.  Du er en anerkendt fuglefotograf, og dine fotos og meninger taler fuglenes sag i nye værker om naturen, som f.eks. bøgerne om Gribskov og Esrum sø.

Du holder foredrag for foreningens medlemmer.  Du er DOF Nordsjællands mest aktive turleder. 
At Zoologisk Museums projekt med montering af dataloggere på Rødrygget Tornskade i Gribskov overhovedet kan gennemføres, er din fortjeneste.  Du opdager, fanger, genopdager og genfanger fuglene.  Sidste år fangede du 42, og i år genfangede du 6, efter de havde fløjet 20.000 kilometer til Sydafrika og tilbage med deres lille rygsæk.  20 nye rygsække blev sat på i år.
Du er medlem af DOFs rovfuglerupppe, og du er lokal redekoordinator.

Per, listen er lang, fordi du er både myreflittig og samvittighedsfuld.  En ægte naturens og fuglenes vogter. En værdig modtager af DOFs hæder i 2010.
Hjertelig til lykke.

Bjørn Blangsted Henriksen, 20. november 2010