Scientific publications

2018

How can we improve citizen science based bird monitoring in Denmark, Henning Heldbjerg, Anthony D. Fox and Thomas Vikstrøm, 2018, DOFT 112, nr. 3: 90-104 Link

Appendix 1, How can we improve citizen science based bird monitoring in Denmark, Henning Heldbjerg, Anthony D. Fox and Thomas Vikstrøm, 2018, DOFT 112, nr. 3: 90-104 Link

Appendix 2, How can we improve citizen science based bird monitoring in Denmark, Henning Heldbjerg, Anthony D. Fox and Thomas Vikstrøm, 2018, DOFT 112, nr. 3: 90-104 Link

Appendix 3, How can we improve citizen science based bird monitoring in Denmark, Henning Heldbjerg, Anthony D. Fox and Thomas Vikstrøm, 2018, DOFT 112, nr. 3: 90-104 Link

2017

Heldbjerg, H. (2017). Citizen Science Based Bird Population Studies. PhD thesis. Aarhus University, Department of Bioscience, Denmark. 202 pp. Link

Heldbjerg H, Fox AD, Thellesen PV, Dalby L, Sunde P. 2017. Common Starlings (Sturnus vulgaris) increasingly select for grazed areas with increasing distance-to-nest. PLoS ONE 12(8): e0182504. Link (se også Pandion's hjemmeside)

Heldbjerg, H., Sunde, P. and Fox, A. D. 2017. Continuous population declines for specialist farmland birds 1987-2014 in Denmark indicates no halt in biodiversity loss in agricultural habitats. Bird Conservation International, pp. 1-15. Link til Bird Conservation InternationalLink til den fulde tekst. Pdf af den layoutede version kan fremsendes ved at sende end mail til Henning.

2016

Heldbjerg, H. & Fox A. D. 2016. Regional trends amongst Danish specialist farmland breeding birds. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 110: 214-222. Link 

Heldbjerg, H., Fox, A.D., Levin, G., Nyegaard, T. 2016. The decline of the Starling Sturnus vulgaris in Denmark is related to changes in grassland extent and intensity of cattle grazing. Agriculture, Ecosystems & Environment volume 230, issue 230, pp. 24 – 31.Link 1, Link 2

Kamp, J., Oppel, S., Heldbjerg, H. Nyegaard, T. and Donald, P. F. 2016. Unstructured citizen science data fail to detect long-term population declines of common birds in Denmark. Diversity and Distributions, (Diversity Distrib.) doi:10.1111/ddi.12463 Link

Lehikoinen, A., Foppen, R. P. B., Heldbjerg, H., Lindström, Å., van Manen, W., Piirainen, S., van Turnhout, C. A. M. and Butchart, S. H. M. 2016. Large-scale climatic drivers of regional winter bird population trends. Diversity Distributions. 22: 1163–1173 Link 

Stephens, P. A., Mason, L. R., Green, R. E., Gregory, R. D., Sauer, J. R., Alison, J., Aunins, A., Brotons, L., Butchart, S. H. M., Campedelli, T., Chodkiewicz, T., Chylarecki, P., Crowe, O., Elts, J., Escandell, V., Foppen, R. P. B., Heldbjerg, H., Herrando, S., Husby, M., Jiguet, F., Lehikoinen, A., Lindström, Å., Noble, D. G., Paquet, J.-Y., Reif, J., Sattler, T., Szép, T., Teufelbauer, N., Trautmann, S., van Strien, A. J., van Turnhout, C. A. M., Vorisek, P., Willis, S. G. 2016. Consistent response of bird populations to climate change on two continents. – Science 352:84–87. Link

2015

Fox, A. D., Heldbjerg, H. and Nyegaard, T. 2015. Invasive alien birds in Denmark. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109 (2015): 193-205. Link

Kahlert, J., Fox, A. D., Heldbjerg, H., Asferg, T. and Sunde, P. 2015. Functional responses of human hunters to their prey – why harvest statistics may not always reflect changes in prey population abundance. – Wildlife Biology 21(6):294-302. Link 

 

Other publications

2018

Heldbjerg, H. 2018. Ny PhD-afhandling baseret på data indsamlet af frivillige. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 112: 5-6. Link

2017

Rasmussen, U. 2017. Ny ph.d i fugle. Pandion. Link

Heldbjerg, H. , Vikstrøm, T. og Timme Nyegaard, T. 2017. Danske punkttællinger indgår i europæiske forskningsprojekter. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 111: 1-2. Link 

Heldbjerg, H., Sunde, P. og Fox, A. D.. 2017. Fortsat tilbagegang for de specialiserede fugle i agerland og eng i Danmark tyder på, at vi ikke når at standse tabet af biodiversitet i landbrugslandet inden 2020. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 111: 49-50. Link

Skriver, J. 2017. Agerlandets jordrugende fugle er i tilbagegang. DOF Nyheder. Link

2016

Christensen, H. R. 2016. Klimaet flytter på vinterfuglene. Fugle og natur 2016 (4):3-5. Link

Heldbjerg, H., Eskildsen, D. P., Nyegaard, T. & Vikstrøm, T. 2016. Birds in a changing world. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 110: 196-198. Link

Heldbjerg, H., Sunde, P. Asferg, T. Kahlert, J. og Fox, A. D. 2016. Muligheder og begrænsninger, hvis man vil bruge jagtudbytte som mål for fugle og pattedyrs bestandsudvikling. Pandion. Link

Levinsky, I. og Heldbjerg, H. 2016. DOF’s punkttællinger bidrager til ny viden om klimaændringers påvirkning på ynglefugle. Pandion. Link

Skriver, J. 2016. Danmarks stære mangler køer på græs. DOF Nyheder. Link

2015

Christensen, H. R. 2015. Et stærefix i minuttet. Fugle & natur. 3 (2015): p. 16-18. Link

Heldbjerg, H. 2015. Hør den lille stær – er den stadig 'åh, så fornøjet'? Pandion. Link - (Artiklen vandt andenpræmien ved ErhvervsPhD og Postdoc Foreningens Formidlingspris 2015)

Heldbjerg, H. 2015. AOU-konference i Oklahoma. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109 (2015): 153-160 p.159 Link

Heldbjerg, H. 2015. First, tyrkerduen took Berlin, then it took Manhattan. Pandion. Link