Lærke- og vibepletter skal udlægges som mosaikker i landbrugslandet

De ensidige, tætte og hurtigt voksende afgrøder begrænser både fuglenes muligheder for at anlægge redesteder og deres muligheder for at søge føde. Udlægning af udyrkede vibe- og lærkepletter med bar jord og enårige planter er en dokumenteret simpel og effektiv metode til at fremme fuglenes ynglemuligheder og andre elementer af biodiversitet.

Landbrugslovgivning og støtteordninger skal indrettes, så udyrkede pletter i markerne ikke giver fradrag i landbrugsstøtten, som det sker i dag. Støtteordningerne skal tværtimod ændres, så landmanden præmieres for at udlægge udyrkede lærke- og vibepletter.

Personer uden landbrugsuddannelse skal sikres adgang til at erhverve lavbundsjord til naturformål og derved få mulighed for at bidrage til understøtning af mosaiklandskabets genrejsning.