Landbruget skal selv betale for sin forurening

DOF arbejder for, at der lægges afgifter på forurening med bl.a. kvælstof, så det kan betale sig ikke at forurene. Samlet set skal kvælstofudledningen til vandmiljøet reduceres med mindst 30.000 ton.

Landbrugets udledning af kvælstof skal belægges med en betydelig afgift. Eventuelt kan bedrifterne få en lille kvælstofkvote, der ikke skal betales afgift af. Landbrugets forbrug af sprøjtegifte belægges med en højere afgift, end der er i dag. Afgiftsprovenuet går til de puljer i Direktoratet for Fødevareerhverv og Miljøministeriet, som bruges til naturpleje og naturgenopretning, herunder opkøb af naturarealer.