Sydlige Sjælland, sydøst for Glumsø

Syngende småfugle om foråret 
Se Google-map med fugletårne, P-plads, m.v. 

 
Ravnstrup Sø. Foto: Fugleværnsfonden

Beskrivelse
Ravnstrup Sø er en næringsrig sø omgivet af rørskov, eng, pilekrat, "hassellund" og gammel løvskov, midt i tæt dyrket agerland. Siden Fugleværnsfondens overtagelse af området i 1983 er der lavet en omfattende naturgenopretning: vandstanden i søen er hævet og et stort område med rørskov og pilekrat er rydet. Ravnstrup Sø fuglereservat har en areal på 9,5ha.

Fugle
Ynglefugle
Et stort antal småfugle yngler ved Ravnstrup Sø, bl.a. gærdesmutte, rødhals, nattergal, sangdrossel, kærsanger, rørsanger, munk, gransanger og rørspurv. På en morgen- eller aftentur i maj/juni er fuglekoret på sit højeste. Ved søen yngler bl.a. gråstrubet lappedykker, knopsvane, grågås, vandrikse og blishøne samt af og til rørhøg. I de små løvskove på søens vestbred yngler natugle, allike og af og til huldue.

Der er håb om at rørdrum vil bosætte sig i rørskoven – den er hørt og set i de senere år men har formodentlig endnu ikke ynglet.

Træk- og rastefugle
Efter sommerperioden er området ret stille, men om efteråret ses flokke af sjaggere og vindrosler, der besøger bærbuske og gamle æbletræer i området, og som overnatter i pilekrattet . Også fiskeørn er en regelmæssig gæst. Om vinteren ses nogle få troldænder og af og til hvinand og stor skallesluger, ligesom musvåge er fast inventar vinteren igennem. I februar gæstes lokaliteten ofte af forskellige gåsearter i endda anseelige antal (flere hundrede).

Adgang
Fra rute 14 mellem Næstved og Ringsted drejer man mod Glumsø ved Herlufmaglehallen. Efter ca. 2km (ved anden vej efter jernbanebroen) drejer man til venstre ad Ålehusvej mod Trælløse/Skelby. Indkørslen til P-pladsen er ved det første vejsving.

Fra P-pladsen går en 1,5km lang sti langs reservatets vestlige grænse. Ad den kommer man til et fugletårn og et skjul, der ligger helt nede ved søbredden. Fra begge steder har man udsigt over søen og rørskoven. Reservatet har to bålpladser, et muldtoilet, et shelter der kan benyttes døgnet rundt samt et bålhus, som er en naturbase. Shelteren og naturbasen kan bookes via Næstved Kommune (se link til højre).

 Gærdesmutte. Foto: Albert Steen-Hansen