Nordvest for København mellem Furesø og Kongens Lyngby

Fugle hele året rundt i en sø, der også bruges til kaproning
Se Google-map

Bagsvaerd Soe 2 FD
Bagsværd Sø. Foto: Frank Desting

Beskrivelse:
Bagsværd Sø er en del af Mølleå-systemet, der strækker sig fra udspringet tæt på Roskilde Fjord til udløbet ved Øresund. Under sidste istid har smeltevandets strømme under isen dannet lange tunneldale. Bagsværd Sø ligger i den sydlige del af tunneldalssystemet og er den næststørste sø i systemet, med et areal på ca. 116 ha og den største dybde på 3,5 m. Den har tidligere fungeret som mølledam.

Nu er søen et populært udflugtssted, hvor man kan sejle og fiske. Siden 1930’erne er søen blevet brugt til kaproning i international regi.

Naturen i og omkring Bagsværd Sø er varieret og interessant. I søen ligger øen Gåseholm. 

Fugle:
Ynglefugle:
Af ynglefugle er der de senere år registreret bl.a. toppet lappedykker, fiskehejre (koloni ved ellesumpen/Radiomarken), knopsvane, grågås, hvinand, duehøg (ved Frederiksdal Skov), musvåge, tårnfalk (ved Radiomarken), natugle, gøg, stor flagspætte, sjagger (koloni ved Aldershvile Slotspark), og mange forskellige småfugle, deriblandt sangere, mejser, korttået træløber, ravn og stær. 

Træk- og rastefugle:
Om sommeren ses fjordterne og af og til splitterne, ligesom rovterne er truffet hyppigere ved søen de senere år.

Forår og efterår ses en hel del trækkende fugle over søen. Andefugle som sangsvaner, grågæs og bramgæs ses jævnligt. Af rovfugle ses hvepsevåge, rød glente, mange musvåger, fjeldvåge, havørn, fiskeørn, rørhøg, blå kærhøg, lærkefalk og dværgfalk. I østenvind passerer flokke af traner søen.

I vinterhalvåret ses ofte bl.a. hvinand, stor skallesluger, duehøg og ravn. En gang imellem dukker der flokke af gråsisken, silkehale og kernebider op. Der er gode chancer for at se isfugl. Den kan iagttages flere steder rundt om søen, men især bag Aldershvile Planteskole.  

Tilfældige gæster som sortspætte og lille flagspætte er også truffet ved Bagsværd Sø op til flere gange. En raritet som drosselrørsanger har også gæstet søen, med op til to syngende fugle i foråret/sommeren hhv. år 2000 og 2011.

Adgang:
Den nærmeste S-tog-station er Bagsværd Station. Hvis man kommer med bil, er der flere parkeringsmuligheder rundt om søen. Det er muligt at gå eller cykle hele vejen rundt om søen. Af specielle naturområder kan nævnes Aldershvile Slotspark, Radiomarken og Sophienholm.

Fiskehejre Bagsvaerdsoe FD
Fiskehejre, Bagsværd Sø. Foto: Frank Desting