Østkysten af det sydlige Sjælland

Sjællands bedste lokalitet for rovfugletræk om efteråret 
Se Google-map med udsigtspunkter, P-pladser, m.v.


Stevns Fyr 

Beskrivelse
Stevns Klint er et langstrakt klintparti på det sydøstlige Sjælland – 20km lang og med klinter op til 40m høje – der strækker sig fra Holtug i nord til Rødvig i syd. De fleste steder er der agerland helt ud til kinten, oftest med krat og buskadser langs kanten, eller højere træer i forbindelse med bebyggelse. Der er nedlagte kalkgrave ved Holtug og Boesdal, samt et aktivt kridtbrud - Stevns Kridtbrud - der ligger ved Mandehoved.

Stevns Klint er UNESCO verdensarv. Klinten gemmer nemlig på et dramatisk kapitel af Jordens historie. Mellem kridt og kalk ligger et tyndt lag af Fiskeler, der fortæller om dengang en asteroide ramte Jorden og dinosaurerne uddøde.

Fugle
Ynglefugle
Stevns Klint er kendt som et af de få ynglesteder for vandrefalk i Danmark. De har ynglet her siden 2008. Der er nu fire par vandrefalke på klinten fordelt over det meste af strækningen. Kuldstørrelserne varierer mellem 1 og 4 flyvefærdige unger, lidt forskelligt fra år til år. Bysvaler og digesvaler yngler også i klinten. 

Træk- og rastefugle
Stevns ligger kun 25km fra Falsterbo på sydspidsen af Sverige hvor et imponerende efterårstræk finder sted. Mange af de trækkende fugle finder vej til den danske kyst ved Stevns, som derfor er et optimalt sted at iagttage trækket. Især rovfugletrækket er spændende og der observeres et stort antal arter. Hvepsevåge, musvåge og spurvehøg kan optræde i stort antal. Der ses pæne antal af rød glente, rørhøg, blå kærhøg, fjeldvåge, fiskeørn, tårnfalk og dværgfalk. Årlige men fåtallige arter er sort glente, havørn, steppehøg, hedehøg, duehøg, lærkefalk og vandrefalk.

Helt sjældne gæster der ikke ses hvert år er blå glente, slangeørn, ørnevåge, stor og lille skrigeørn, steppeørn, kejserørn, kongeørn, dværgørn, eleonorafalk, aftenfalk og jagtfalk.

Adgang
Man kan komme til Stevns ad forskellige veje der fører østpå fra rute 261 eller rute 154 eller fra Store Heddinge. En sti følger toppen af klinten fra Bøgeskovhavn i nord til Rødvighavn i syd. Der er syv steder hvor man kan komme ud til kysten:
1. Bøgeskov Havn. Her er en P-plads og der er udsigt langs klinten fra stranden eller havnemolen.
2. Holtug Kridtbrud (i nord), der ikke længere er i drift. Der er nogle interessante klitter og vandhuller. Flere sjældne planter tilknyttet kalkholdige jord trives her. Tidligt på sommeren ses tusindvis af lille vandsalamander i vandhullerne. For at finde lokaliteten, kør fra Holtug ad Holtug Linievej ud mod kysten og følg skiltene til Holtug Kridtbrud.
3. Mandehoved/Flagbanken er det bedste sted til observation af rovfugletræk om efteråret. Desuden raster småfugle i lunde og hegn. Fra klinten i nærheden af naturcenteret er der en fin udsigt over havet mod Falsterbo.
4. Stevns Kridtbrud er et aktivt kridtbrud syd for Mandehoved, der kan overskues fra Hærvejen vest for bruddet. Det kan også overskues fra Mandehoved (følg trampestien mod syd fra Flagbanken). En middelhavsstenpikker oversomrede her i 1996. Husrødstjert yngler årligt.
5. Stevns fyr er omgivet af skov og krat som bruges af småfugle som yngle- og rasteplads. Karmindompap har ynglet i en årrække og kan muligvis stadig ses. I tidens løb er der set flere arter sjældne sangere: brun løvsanger, himalayasanger, fuglekongesanger og hvidbrynet løvsanger. Nogle steder kan man se ud over havet. Man kommer til fyret ved at køre nordpå på Hærvejen fra Højerup. Efter 2km drejer man mod højre ud til fyret.
6. Højerup er et populært mål for turister. Gulirisk ses her af og til. Rødtoppet fuglekonge ses regelmæssigt, og i tidens løb er der set flere spændende småfuglearter her som f.eks. citronvipstjert, sibirisk bynkefugl, lille fluesnapper, hvidhalset fluesnapper, fuglekongesanger og hvidbrynet løvsanger. Desuden er stedet godt til rovfugletræk især med vind fra nordvest. Fra P-pladsen kan man nå ud til klinten og ned på stranden ad en trappe, som man finder ved den gamle kirke. Man kan følge trampestien mod nord igennem Højeruplund til udsigtspunktet Bråten, hvor der er en fremragende udsigt ind mod klinten med den gamle kirke helt ude på kanten.
7. Boesdal Kalkbrud og Korsnæb er et nedlagt kalkbrud der ligger mellem Højerup og Rødvig. Man kan parkere ved indgangen til kalkbruddet. Der er gode muligheder for at finde stenpikkere her.

Der er flere museer i området, der er grupperet under Østsjællands Museum (se link til højre).


Spurvehøg. Foto: Albert Steen-Hansen