Udgivelsesår    

Tema

Forfatter

2002

Eng, By og skov

Erik Mandrup Jacobsen, OC for DMU

2003-2005

INGEN RAPPORT

 
2006


Generel beskrivelse af metode, analyser og indeks samt overgang til TRIM (kopi af DOFT-artikel)

Henning Heldbjerg, DOF


2007

Udviklingen vinter og sommer for udvalgte arter

Henning Heldbjerg, DOF

2008

Naturtypespecifikke indikatorer og agerlandsfugle

Henning Heldbjerg og Anne Eskildsen, DOF

2009


Betydning af variationen af vinterens fødeudbud og temperatur for udvalgte vinter- og ynglefugle

Henning Heldbjerg og Anne Eskildsen, DOF


2010

Arternes ’Relative habitatudnyttelse’ i yngletiden

Henning Heldbjerg og Anne Eskildsen, DOF

2011


Udviklingen for ynglefuglene i Danmark sammenlignet med udviklingen nord, sydvest og sydøst for Danmark

Henning Heldbjerg, Mathilde Lerche-Jørgensen og Anne Eskildsen, DOF

2012

Udviklingen vinter og sommer for udvalgte arter

Henning Heldbjerg og Mathilde Lerche-Jørgensen, DOF

2013

Sammenligninger bestandsudvikling øst-vest

Henning Heldbjerg, Mathilde Lerche-Jørgensen og Michael Fink Jørgensen, DOF

2014

Sammenligninger vinter og sommer for samme art

Henning Heldbjerg, Nathia Brandtberg og Michael Fink Jørgensen, DOF

2015

Ynglearter i størst frem- og tilbagegang de sidste 10 år

Timme Nyegaard, Jørn D. Larsen, Nathia Brandtberg og Michael Fink Jørgensen, DOF

2016

40 års ændringer

Malou Fenger, Timme Nyegaard & Michael Fink Jørgensen, DOF

2017


Punkttællingsdata afslører negative effekter af både klimaændringer og landbrug på fuglebestande

Charlotte M. Moshøj, Daniel Palm Eskildsen, Timme Nyegaard, Michael Fink Jørgensen & Thomas Vikstrøm

2018


Byfugle


Charlotte M. Moshøj, Daniel Palm Eskildsen, Michael Fink Jørgensen & Thomas Vikstrøm

2019


Forskelle og sammenhænge mellem atlas- og punkttællingsdata


Charlotte M. Moshøj, Daniel Palm Eskildsen, Kathrine Stener Jørgensen, Michael Fink Jørgensen & Thomas Vikstrøm

2020


Punkttællinger 2.0


Daniel Palm Eskildsen, Thomas Vikstrøm, Michael Fink Jørgensen & Charlotte M. Moshøj

2021

Natpunkttælling

Daniel Palm Eskildsen, Thomas Vikstrøm & Michael Fink Jørgensen

2022 Arternes foretrukne naturtyper                        Daniel Palm Eskildsen, Thomas Vikstrøm, Nina Yasmin Ali & Michael Fink Jørgensen