Din indsats
Du kan deltage i vinter- og ynglefugletællingerne med en eller flere optællinger, og der skal kun tælles én gang på hver rute i hver af de tre sæsoner. Du må gerne benytte forløbet af din vinterrute til en tidlig og/eller sen ynglefugletælling og omvendt. Alt efter transportmiddel må man regne med, at en rute med 20 punkter tager 3-5 timer at optælle.
Du kan også nøjes med 10 punkter, hvilket kan klares på et par timer én morgen per sæson. Du kan ligeledes nøjes med én rute, hvis du ikke kan afsætte tid til alle tre.

Det er således enkelt og overkommeligt for den enkelte deltager, men samlet set skaber vi en enestående viden om de danske fugle.

Rutens forløb og transportmiddel
Det mest praktiske er at lægge ruten således, at du starter og slutter på omtrent samme sted. Du bestemmer selv hvilket transportmiddel, du vil anvende mellem punkterne; det kan være til fods eller på cykel eller med bil. Blot skal du anvende samme type transportmiddel ved de kommende års optællinger.

Ved hvert tællepunkt skal du i det første år beskrive naturforholdene i fjerdedele efter naturtypekoderne på dit tælleskema. Hvis der i de følgende år sker ændringer på nogle af punkterne, skal du huske at ændre naturtypekoderne.

Valg af rute
Du vælger og planlægger selv din punkttællingsrute. Den skal bestå af minimum 10 punkter og maksimum 20 punkter. Alle naturtyper (agerland, skov, søer og moser, kyst og byer) er brugbare. Vi er særligt interesseret i ruter der ligger i agerlandet.

Vær opmærksom på, at ved en sø eller kyst kan det være hensigtsmæssigt blot at have ét punkt. Der er nemlig risiko for at lave dobbeltregistreringer, da vandfladen ofte kan ses fra flere punkter.

Det er vigtigt at lægge ruten så du også kan tælle den på (næsten) samme tidspunkt i de kommende år, dvs. at der ikke er meget længere mellem punkterne end nødvendigt. I stedet for en 20 punkts-rute kan det f.eks. nogle gange være en fordel at lave to 10-punkts-ruter i forlængelse af hinanden.

Når du har bestemt dig for rutens forløb, skal du indsende et kort til DOF med punkterne indtegnet og nummereret. Herefter bliver din rute godkendt. Det er vigtigt, at vi har overblik over ruternes forløb og punkternes placering.

Punkternes beliggenhed
For at undgå at tælle de samme individer på flere punkter alt for mange gange, skal der være mindst 300 meter mellem punkterne. Desuden må der højst være 1000 meter mellem punkterne.
Det er meget vigtigt, at du placerer dine punkter på let genkendelige steder, f.eks. ved vejkryds, skilte og lignende, så du kan finde dem de næste år.

Kort
Læs her og her, hvordan du kan udarbejde et kort.
Du er også velkommen til at kontakte DOF.
Eksempel på en punkttællingsrute, udarbejdet på www.krak.dk

PTK

Optællingstid
Optællingstiden ved hvert punkt skal være præcis 5 minutter. Brug eventuelt stopur.

Hvilke fugle skal tælles?
Alle de fugle, der ses eller høres fra optællingspunktet, og som kan artsbestemmes,
skal tælles, uanset afstanden fra tællepunktet, og uanset om de er blevet set fra et tidligere punkt.

Arter, som ikke allerede er angivet på skemaet, kan tilføjes i de tomme felter sidst i skemaet. Dette gælder også pattedyr.

Optællingstidspunkt
Du skal tælle din rute på samme tid af året og døgnet hvert år. Skulle du være forhindret et år eller to, må du endelig fortsætte året efter.

De tidlige ynglefugle tælles inden for perioden 15. marts til 30. april, de sene ynglefugle tælles inden for perioden 1. maj til 15. juni og vinterfuglene inden for perioden 20. december til 20. januar. Når du har valgt dato og klokkeslæt det første år, ligger dette fast for de følgende år. Det er dog tilladt at skubbe datoen med højst 7 dage til hver side, f.eks. på grund af dårligt vejr. Starttidspunktet på døgnet må derimod kun forskydes med 1/2 time til hver side. HUSK i denne forbindelse at tage højde for sommertid, hvis du flytter datoen for din tidlige ynglefugletælling hen over overgangen til sommertid.

Fuglene er som regel mest aktive først på dagen, men du kan frit vælge at tælle på det tidspunkt, der passer dig bedst.

Antal optællere på ruten
En punkttælling bør kun udføres af en enkelt observatør. Hvis man gerne vil have en hjælper med, er det i orden, når blot én person finder og tæller fugle, og den anden f.eks. skriver ned og tager tid. Hvis det er muligt, skal din ledsager helst være med hvert år, for at optællingsforholdene kan blive så ensartede som muligt. Overvejer du at starte som punkttæller, men vil du gerne lige prøve det af først, kan dette også give indsigt i metoden og arbejdsgangen inden du starter din egen rute.

Det er meget vigtigt, at du gennemfører din tælling på samme måde år efter år.

Vejrforhold
Optællingen bør kun udføres i godt vejr. Regn, tæt tåge og vindstyrker over 4 Beaufort (8 m/s; mindre løvtræer svajer, mellemstore bølgetoppe på indsøer) bør undgås.

Rutenummer og rutenavn
Når du det første år har rapporteret data ved at indtaste i DOFbasen eller ved indsendelse af det udfyldte skema, tildeles ruten et rutenummer, kaldet RID. Dette nummer vil fremgå af det materiale, der udsendes sæsonen efter. Det første år skriver du blot ”ny rute” på skemaet, men det letter vores arbejde, hvis du de efterfølgende år registrerer via dit tildelte rutenummer.

Hvis der sker større ændringer på ruten, f.eks. antallet af punkter, betragtes ruten som ny og tildeles et nyt rutenummer.

Vi anbefaler, at du selv giver din rute et navn på baggrund af dens geografiske placering.

Rapportering
Bør ske så hurtigt som muligt efter tællingen og indtastes direkte i DOFbasen eller indsendes til DOF på et skema. Husk at udfylde alle rubrikker. På hvert punkt skal du anføre antallet af fugle. Skriv ikke ”0”, da dette vanskeliggør indtastningsarbejdet.

Du kan læse om rapportering til DOFbasen her eller hente ynglefugleskema her og vinterfugleskema her.
Du kan også få skemaer tilsendt fra DOF.

Spørgsmål
Vil du vide mere om punkttællingerne, kan du læse mere i DOF’s publikationer
og på DOF’s hjemmeside her.
Her kan du også finde en liste over ’ofte stillede spørgsmål’, hvor du forhåbentlig
kan finde svar på de spørgsmål, du måtte have vedrørende din egen punkttællingsrute.

Du er altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson, se her eller den projektansvarlige i Fuglenes Hus, Thomas Vikstrøm (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.). 
Fuglenes Hus
Vesterbrogade 140
1620 København V.
Tlf.: 3328 3800 (kl. 10-15)