Valg af rute

Du vælger og planlægger selv din punkttællingsrute. Den skal bestå af minimum 5 punkter. Alle naturtyper er brugbare. Du bestemmer selv hvilket transportmiddel, du vil anvende mellem punkterne; det kan være til fods eller på cykel eller med bil. Blot skal du anvende samme type transportmiddel ved de kommende års optællinger.

Vær opmærksom på, at der i privatejede skove kun er adgang fra kl. 6 til solnedgang. Hvis ejeren af en privat skov giver sin tilladelse til natpunkttælling i skoven, må man her kun færdes til fods og på cykel, og kun på skovveje og stier. Desuden må man ikke slå sig ned nærmere end 150 meter fra bygninger, dvs. at alle nattællepunkter her skal placeres mindst 150 meter fra evt. bygninger.

Punkternes beliggenhed
For at undgå i for høj grad at tælle de samme individer på flere punkter, skal der være mindst 1 km mellem punkterne. Ved hvert tællepunkt skal du i det første år beskrive naturforholdene i fjerdedele efter naturtypekoderne på dit tælleskema. Hvis der i de følgende år sker ændringer på nogle af punkterne, skal du huske at ændre naturtypekoderne. Det er vigtigt at lægge ruten, så du også kan tælle den på (næsten) samme tidspunkt i de kommende år, dvs. at der ikke er meget længere mellem punkterne end nødvendigt. Når du har bestemt dig for rutens forløb, skal du indsende et kort til DOF med punkterne indtegnet og nummereret. Herefter bliver din rute godkendt. Det er vigtigt, at vi har overblik over ruternes forløb og punkternes placering. Det er meget vigtigt, at du placerer dine punkter på let genkendelige steder, f.eks. ved vejkryds, skilte og lignende, så du kan finde dem de næste år.

Kort
Læs her hvordan du kan udarbejde et kort 
Du er også velkommen til at kontakte DOF.

Optællingstidspunkt
Du skal tælle din rute på samme tid af året og døgnet hvert år. Skulle du være forhindret et år eller to, må du endelig fortsætte året efter. En natpunkttælling skal udføres inden for perioden 20. maj til 10. juli. Tællingen skal påbegyndes tidligst en time efter solnedgang og skal afsluttes senest en time før solopgang. Når du har valgt dato og klokkeslæt det første år, ligger dette fast for de følgende år. Det er dog tilladt at skubbe datoen med højst 7 dage til hver side, f.eks. på grund af dårligt vejr. Datoen må dog aldrig ligge uden for perioden 20. maj-10. juli. Start- og sluttidspunktet på døgnet må forskydes med højst 1/2 time til hver side, men tællingen skal altid påbegyndes tidligst en time efter solnedgang og afsluttes senest en time før solopgang.

En nattælling kan således tidligst begynde kl. 22:11 og senest slutte kl. 04:08, alt efter hvor i landet og hvornår i tælleperioden, den udføres. Solens op- og nedgangstider forskellige steder i landet kan fx findes her: https://soltider.dk/.

Optællingstid
Optællingstiden ved hvert punkt skal være præcis 5 minutter. Brug eventuelt stopur.

Hvilke fugle skal tælles?
Alle de fugle, der ses eller høres fra optællingspunktet, og som kan artsbestemmes, skal tælles, uanset afstanden fra tællepunktet, og uanset om de er blevet set eller hørt fra et tidligere punkt.

Antal optællere på ruten
En punkttælling bør som udgangspunkt kun udføres af en enkelt observatør. Af tryghedshensyn er det dog under natpunkttælling tilladt at være (maks.) to personer.

Vejrforhold
Optællingen bør kun udføres i godt vejr. Vinden må højst være svag, dvs. højst 3,3 m/s. Der er intet krav til sigtbarhed, men regn bør undgås.

Rutenummer og rutenavn
Når du det første år har rapporteret data ved at indtaste i DOFbasen eller ved indsendelse af det udfyldte skema, tildeles ruten et rutenummer, kaldet RID. Dette nummer vil fremgå af det materiale, der udsendes sæsonen efter. Det første år skriver du blot ”ny rute” på skemaet, men det letter vores arbejde, hvis du de efterfølgende år registrerer via dit tildelte rutenummer.

Hvis der sker større ændringer på ruten, f.eks. antallet af punkter, betragtes ruten som ny og tildeles et nyt rutenummer.

Vi anbefaler, at du selv giver din rute et navn på baggrund af dens geografiske placering.

Rapportering
Bør ske så hurtigt som muligt efter tællingen og indtastes direkte i DOFbasen eller indsendes til DOF på et skema. Husk at udfylde alle rubrikker. På hvert punkt skal du anføre antallet af fugle. Skriv ikke ”0”, da dette vanskeliggør indtastningsarbejdet.

Du kan læse om rapportering til DOFbasen her . Du kan også få skemaer tilsendt fra DOF.

Spørgsmål
Du er altid velkommen til at kontakte din lokale kontaktperson, se her eller de projektansvarlige i Fuglenes Hus, Thomas Vikstrøm (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) og Daniel Palm Eskildsen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.).
Fuglenes Hus
Vesterbrogade 140
1620 København V.
Tlf.: 3328 3800 (kl. 10-15)