Foto: Per Holmberg

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2020

Nedenstående rapport beskriver bestandsudviklingen for de almindelige danske ynglefugle og vinterfugle i form af indeks baseret på punkttællingsdata fra en 45-årig periode, for vinterfuglene dækkende 1975/76-2019/20 og for ynglefuglene 1976-2020. Rapporten beskriver bestandsudviklingen for 129 arter af ynglefugle og 98 arter af vinterfugle og tillige fire arter pattedyr i begge sæsoner. Indeks sættes til 100 det første år, og fremtidige ændringer beregnes i forhold til basisåret.

Common bird Census in Denmark 1975-2020
This report presents results from the Danish Point Count Census for wintering birds during the period 1975/76-2019/20 and for breeding birds during the period 1976-2020. Indices and trends for 129 breeding species and for 98 wintering species are calculated using the software TRIM. For each species the index is set to 100 in the first year with sufficient data to calculate an index.

D.P. Eskildsen, M.F. Jørgensen og T. Vikstrøm (2021): Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2020. Årsrapport for Punkttællingsprogrammet. Dansk Ornitologisk Forening.

Rapporten

Indeks og standard error
Ynglefugle, indeks og standard error
Vinterfugle, indeks og standard error 

Trends
Appendiks 1: Trend tabel