Punkttaelling arsrapport 2019 vol.27T. Vikstrøm, D.P. Eskildsen & M.F. Jørgensen 2023:
Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2023.
Årsrapport for Punkttællingsprogrammet.
Dansk Ornitologisk Forening.

Se rapporten som PDF her

 

 

D.P. EskildsePunkttaelling arsrapport 2019 vol.27n, T. Vikstrøm & M.F. Jørgensen, (2021):
Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2020.
Årsrapport for Punkttællingsprogrammet.
Dansk Ornitologisk Forening.

Se rapporten som PDF her

 

 

D.P. EskildsePunkttaelling arsrapport 2019 vol.27n, T. Vikstrøm, M.F. Jørgensen & C.M. Moshøj, (2020):
Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2019.
Årsrapport for Punkttællingsprogrammet.
Dansk Ornitologisk Forening.

Se rapporten som PDF her

 

 

Moshøj, C.M., D.P. Eskildsen, K.S. Jørgensen, M.F. Jørgensen & T. Vikstrøm, (2019):
Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2018.
Årsrapport for Punkttællingsprogrammet
Dansk Ornitologisk Forening.

Se rapporten som pdf her

 

 

Charlottrsrapport for punkttaellingsprogrammet 2018 covere M. Moshøj, Daniel Palm Eskildsen, Michael Fink Jørgensen & Thomas Vikstrøm, (2018):
Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2017.
Årsrapport for Punkttællingsprogrammet
Dansk Ornitologisk Forening.

Se rapporten som pdf her

 

 

punktaellingsrapport2017forside

Moshøj, C.M., D.P. Eskildsen, T. Nyegaard, M.F. Jørgensen, T.
Vikstrøm (2017): Overvågning af de almindelige fuglearter i
Danmark 1975-2016. Årsrapport for Punkttællingsprogrammet.
Dansk Ornitologisk Forening.

Se indeks og trends her
Se rapporten som pdf her

 Fenger, M., T. Nyegaard & M.F. Jørgensen (2016): Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2015.
 Årsrapport for Punkttællingsprogrammet. Dansk Ornitologisk Forening.

 Se indeks og trends her
 Se rapporten som pdf her

 

 

punktrap2014 forside

Nyegaard, T., Larsen, J.D., Brandtberg, N. & Jørgensen, M.F. (2015):
Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2014.
Årsrapport for Punkttællingsprogrammet. Dansk Ornitologisk Forening.

Se indeks og trends her
Se rapporten som pdf her

 

 

punkt-2013 lille

Heldbjerg, H., Brandtberg, N. & Jørgensen, M.F. (2014):
Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2013.
Årsrapport for Punkttællingsprogrammet. Dansk Ornitologisk Forening.

Se rapporten som pdf her

 

Heldbjerg, H., Lerche-Jørgensen, M. & Jørgensen, M.F. (2013):
Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2012.
Årsrapport for Punkttællingsprojektet. Dansk Ornitologisk Forening.

Se rapporten som pdf her

 

 

Heldbjerg, H., Lerche-Jørgensen, M. (2012):
Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975 - 2011. 
Årsrapport for Punkttællingsprojektet. Dansk Ornitologisk Forening

Se rapporten som pdf her Heldbjerg, H., Lerche-Jørgensen, M., & Eskildsen, A. (2011):
Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2010.
Årsrapport for Punkttællingsprojektet. Dansk Ornitologisk Forening
 
Se rapporten som pdf her 

Population Trends of European Common Birds 2010
Bestandsudviklingen i Europa for 137 arter fugle for perioden 1980-2008, baseret på overvågning af de almindelige fuglearter i 22 lande.
Folderen er udgivet af European Bird Census Council (EBCC), der er det europæiske organ, som DOF leverer informationer til om hver enkelt arts danske bestandsudvikling.

Link til siden her

 

Heldbjerg, H & Eskildsen A. (2010):
Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975 - 2009.
Årsrapport for Punkttællingsprojektet. Dansk Ornitologisk Forening.

Se rapporten som pdf herHeldbjerg, H. & A. Eskildsen (2009):
Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2008.
Årsrapport for Punkttællingsprojektet. Dansk Ornitologisk Forening.

Se rapporten som pdf her
Heldbjerg, H. & A. Eskildsen (2008):
Oversigt over de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2007.
Årsrapport for Punkttællingsprojektet. Dansk Ornitologisk Forening

Se rapporten som pdf her
Fox, A.D. & H. Heldbjerg (2008): Which regional features of Danish agriculture favour the corn bunting in the contemporary farming landscape? Agriculture, Ecosystems & Environment 126: 261-269.

Heldbjerg, H. & A.D. Fox (2008): Long-term population declines in Danish trans-Saharan migrant birds. Bird Study 55: 267-279.

Grell, M. B., Heldbjerg, H., Nyegaard, T. & Vikstrøm, T (2007): Voluntary-based Bird Monitoring in Denmark. - Bird Census News 20(1): 9-29
 
Heldbjerg, H. (2007): Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2005

The State of Europe’s Common Birds 2007

Heldbjerg, H. (2006): Udviklingstendenser for bestande af almindelige fuglearter i Danmark 1975-2004 (pdf)

Heldbjerg, H. (2005): De almindelige fugles bestandsudvikling i Danmark 1975-2004. DOFT 99(2005): 182-195. (pdf)

Danmarks fugleliv 2005 - fra viden til handling

Eskildsen, A., Larsen, J. D. & Heldbjerg, H. (2013): Use of an objective indicator species selection method shows decline in bird populations in Danish habitats.

Improving national habitat specific biodiversity indicators using relative habitat use for common birds. Vol. 11, Issue 5 Ecological Indicators., Larsen, J.L., et al., 2011, Ved interesse for artiklen kan der rettes henvendelse til Henning Heldbjerg Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

øø