Nordjylland

Vandfugle og skovfugle hele året rundt i et smukt istidsformet landskab.
Se Google-map med P-pladser osv.

Hald Sø set fra Dollerup Bakker. Foto: Joy Klein

Beskrivelse:
Hald Sø, der er Danmarks tredjedybeste sø, ligger sydvest for Viborg. Området omkring søen er præget af den sidste istid: bakker med smukke udsigtspunkter, dybe skrænter og selve Hald Sø som er opstået i et dødishul. Indtil 1950’erne var søen en af Danmarks reneste søer, men efterhånden blev den mere og mere forurenet med spildevand. For at afhjælpe situationen blev tilledninger af næringsstoffer kraftigt reduceret midt i 1980’erne og søens bund blev tilført ilt gennem slanger og dyser. Hvilket, i parentes bemærket, nu er et skoleeksempel i sø-genoprettelse ved hjælp af iltning. Vandkvaliteten er nu væsentligt forbedret.

Halvøen Inderøen er klædt med skov. En del af skoven er gammel, bl.a. finder man en 200 år gammel kroget bøgeskov. Syd for halvøen er de lyngklædte Dollerup Bakker, hvorfra man har en meget fin udsigt over den sydlige del af søen. Højeste punkt er 63 m.

Bagved Niels Bugges Kro på den vestlige bred af søen finder man Troldeslugten med gamle krogede egetræer og kilder.

Området nordøst for Niels Bugges Kro har været stedet for flere ”Hald”, hvoraf det tredje Hald (Jørgen Friis’ Hald) stadig står som ruin på en lille halvø i søen, og det femte, og nyeste, Hald, er den nuværende hovedgård.

Hald-området er i de senere år blevet kraftigt renoveret med henblik på en moderne formidling af det historiske område. Der er bl.a. etableret gode vandrestier og en helt ny udstilling, der fortæller om områdets natur og historie.

Fugle:
Ynglefugle:
I søen yngler toppet lappedykker, knopsvane, gravand, gråand, vandrikse og grønbenet rørhøne. Der er en skarvkoloni som let kan ses fra ruinen på halvøen. I skovene og herregårdsparken yngler typiske hulrugende fugle som huldue, natugle, grønspætte, sortspætte, stor flagspætte, allike og stær, men også misteldrossel, ravn, kernebider, broget fluesnapper, skovsanger og alle de almindelige skovfugle. Korttået træløber høres i parken og på strækningen ned mod Niels Bugges Kro. En speciel art er lille flagspætte, der formodentligt yngler flere steder ved søen. Den er vanskelig at finde, men Dollerup Mølle, Niels Bugges Kro og Non Mølle har visse år været gode steder. Den smukke isfugl yngler med adskillige par og kan blandt andet opleves ved Niels Bugges Kro. Ved de tre førnævnte lokaliteter møder man også bjergvipstjerten.

Træk- og rastefugle:
Udenfor ynglesæsonen opholder sig en del ænder i Hald Sø, bl.a. gråænder, troldænder og hvinænder. Toppet lappedykker og skarv ses hele året igennem.

Om vinteren ses vandstær i Troldeslugten ved Niels Bugges Kro og ved Non Mølle. Nogle få store skalleslugere og sangsvaner ses på søen.

Adgang:
Hald Sø nås ved at køre sydpå fra Viborg på rute 13. Der er flere P-pladser i området. For at se på fugle kan de følgende anbefales:

1. Non Mølle findes ved at dreje vestpå ad en lille grusvej fra rute 13, ca. 150m efter at man har passeret rute 12 til Herning. Ved møllen er der en P-plads, hvorfra der er adgang til søens nordøstlige side. Non Mølle er et godt sted for vandstær, bjergvipstjert, isfugl, m.m.

2. Ved Hald Hovedgård er en stor P-plads. I Laden er der en udstilling om områdets natur og historie. På den modsatte side af vejen kan man komme ind i parken, hvor der er offentlig adgang. Langs søbredden i parken kan man finde hulrugende fugle. Herfra kan man fortsætte ud til ruinen af Jørgen Friis’ Hald. Fra vejen og ruinen har man en god udsigt over søen og de rastende ænder, samt over til skarvkolonien. Man kommer til Hovedgården ved at dreje ind på rute 12 mellem Viborg og Herning og derefter at følge Ravnsbjergvej mod syd.

3. Hvis man fortsætter ad Ravnsbjergvej kommer man til en P-plads ved Niels Bugges Kro. Herfra kan man f.eks. komme ind i Troldeslugten eller ud til Niels Bugges Hald. Troldeslugten er et af de bedste steder at opleve hulrugende fugle, samt vandstær, isfugl og bjergvipstjert.

4. Fra en P-plads i kanten af Inderø Skov (længere ned ad Ravnsbjergvej) kan man finde stien der fører hele vejen rundt om halvøen langs søbredden. Fra Inderøen har man en god udsigt til ænderne der raster på søen, og i skoven kan man finde mange hulrugende fugle.

5. På højdedraget Dollerup Bakker kan den sydligste P-plads anbefales. Her er kiosk, picnicplads og WC. Her opleves ofte grønspætte.

6. Hvor Ravnsbjergvej ender i Dollerup by kan man dreje mod venstre ad Dollerupvej. Efter ca. 500m kommer man til en P-plads nord for Dollerup Mølle.

7. Ved at fortsætte ad Dollerupvej kommer man til en P-plads ved Dollerup Bæk på venstre hånd. Herfra er der adgang til en stor opholdsplads med picnicborde og udsigt over den sydlige ende af søen.


Det anbefales at bruge Naturstyrelsens to vandretursfoldere: Hald Sø – Hald Hovedgård, Hald Sø – Dollerup Bakker (se link til højre).

 Vandstær. Foto: Gerner Mailandt