Nordjylland

Strand og enge med vadefugle og ænder
Se Google-map med P-plads, m.v.

Gravand. Foto: Klaus Dichmann

Beskrivelse:
Jerup Strand består af en flad sandstrand med en enkelt klitrække, strandsump og afgræssede enge. Den ligger ud til Kattegat nord for Frederikshavn. Området er privatejet men man kan parkere ved stranden og gå ud på stranden.

Fugle:
Ynglefugle:
Flere arter af vadefugle yngler i området, bl.a. strandskade, stor præstekrave, rødben og en gang imellem klyder.

Træk- og rastefugle:
Jerup Enge er rasteplads for flere svømmeænder, bl.a. pibeand, krikand og gråand. I træktiden ses desuden toppet skallesluger, gravand, strandskade, stor præstekrave, hjejle, strandhjejle, rødben, almindelig ryle, vibe, islandsk ryle, krumnæbbet ryle og dværgryle. En gang imellem raster flokke af knortegæs og bramgæs og enkelte kortnæbbede gæs på engene. Grågæs ses hele året.

Om vinteren er der flokke af sandløber, der holder til i vandkanten, og man kan være heldig at se mosehornugle, der holder til på engene. Fjeldvåge og blå kærhøg ses også flyve over engene, samt flokke af bjergirisk og snepurv. Små flokke af bjerglærker og enkelte lapværlinger optræder.

Vandrefalk er en regelmæssig gæst, og havørn ses tit.

Adgang:
Følg rute 40 der forbinder Frederikshavn med Skagen. Ca. 13km nord for Frederikshavn kommer man til Jerup. Umiddelbart nord for byen drejer man mod øst ad Fredborgvej (der er skiltet til Jerup Strand). Ved stranden er der en P-plads hvorfra man kan gå rundt i området. De fleste fugle ses som regel i den sydlige ende af området. 

To shelters (hvoraf det ene er helt nyt), der står mod syd på området, nord for Jerup Å, kan anbefales til overnatning, hvis man vil opleve fuglene gå til ro om aftenen og vågne sammen med dem tidligt om morgenen. Her findes der desuden en toiletbygning med mulighed for koldt brusebad.


Krikand