Sydvestjylland, nordvest for Esbjerg

Blåvandshuk er Jyllands bedste træksted om efteråret.
Se Google-map med P-plads m.v. 

 
Lille kobbersneppe. Foto: Helge Sørensen

Beskrivelse
Kysten ved Blåvandshuk er kendetegnet ved en af landets største sandstrande – visse steder flere hundrede meter bred. Bagved ligger et klitlandskab og lave fyrreplantninger. I krattene ved og omkring fyret kan til tider raste mange især nat- men også dagtrækkende småfugle. Danmarks længste og et af de farligste rev, Horns Rev, strækker sig 40km ud i havet ud for hukket.

Fugle
Trækket ved Blåvandshuk omfatter både havtræk og småfugletræk. Havfugletrækket ses bedst ved kraftig blæst fra vest eller sydvest, mens vadefugle samt rovfugle og småfugle ses bedst med vinde fra en østlig vindretning.

Over havet ses lommer, mallemukker, suler, ænder, kjover, rider, fjordterner, havterner og splitterner. Er vinden hård til kuling fra vest-sydvest, er der pæn chance for sodfarvet og almindelig skråpe samt stor stormsvale, thorshane, sabinemåge og alkefugle.

Vadefugletrækket begynder allerede sidst på sommeren. Alle vadefuglearter ses. I juli er det de adulte vadefugle der trækker igennem og især på dage med østlig vind kommer mange forbi. Vadefuglene kommer ofte i blandede flokke men også artsrene flokke som strandskade og islandsk ryle. Blåvandshuk har Europas største træk af strandskader. Islandsk ryle, almindelig ryle, sandløber og lille kobbersneppe ses i stort antal, og strandhjejle, storspove og stenvender er almindelige. Krumnæbbet ryle optræder fåtalligt. Har man en dag med over 20 trækkende krumnæbbet ryle så har man haft en god dag for denne art. Rammer man en rigtig god dag ser man op til 50 fugle trække syd i blandede flokke med almindelig ryle. Mange terner raster i området og tiltrækker kjover. September-oktober trækker mange ænder forbi hukket, især sortand, pibeand, krikand og spidsand. Ved østlige vinde ses grågås, kortnæbbet gås, knortegås og bramgås.

Langs kysten ses en regelmæssig strøm af småfugle, bl.a. svaler, engpibere, kragefugle, bogfinker og drosler. I 2006 blev en ny dagsrekord for bog-/kvækerfinker sat ved 117.000 fugle!

Hvis man er heldig, kan man finde en sjældenhed som storpiber, blåstjert, hvidbrynet løvsanger, Schwarz' løvsanger, brun løvsanger eller fuglekongesanger. Blåvand plejer at være god for en høgesanger eller to i august måned og måske en lundsanger med lidt mere held.

Oktober kan man ramme nogle virkelig store dage med rastende drosler, især vindrosler, i Ho- og Nyengområdet. Det sker - dog med nogle års mellemrum - at der har været 15.000-20.000 rastende vindrosler i området.

Ud for hukket og i særdeleshed sydhukket (ud for ishuset) ligger der om vinteren og hen på foråret mellem 10.000-25.000 sortænder og mellem 300-700 fløjlsænder. De sidste mange efterår og vintre er der også set både brilleand og amerikansk sortand og nu kan også både amerikansk og sibirisk fløjlsand tilføjes den lange liste over sjældne fugle ved Blåvand.

Adgang
Man kan køre til Blåvandshuk ad rute 431 fra Varde over Oksby. Hvor vejen slutter lige før stranden er der en stor P-plads. 

Umiddelbart før man kommer til P-pladsen ligger Blåvand Naturcenter der omfatter en naturudstilling, en naturskole og én af DOFs fuglestationer, hvor observationer og ringmærkning er blevet udført i årtier.

Almindelig kjove. Foto: Helge Sørensen