Nordvestjylland

Et af Danmarks bedste steder for observation af havfugle om efteråret.
Se Google-map med P-plads, m.v.

Alk. Foto: Carsten Andersen

Beskrivelse:
Hanstholm-knuden udgør Jyllands nordvestligste forbjerg, hvor Vesterhavet og Skagerrak mødes. I stenalderen bestod det nuværende Thy-området af øer omgivet af vand. Hanstholmen blev landfast med det øvrige Thy under den efterfølgende landhævning og er i dag en højderyg, der strækker sig fra Hanstholm i vest til Vigsø i øst. Roshage er den nordligste punkt på knuden og ligger umiddelbart nord for Hanstholm by. Det er et meget åbent område og består af en blanding af klitter og opfyldning. Hanstholm Havn blev bygget i 1967 og er dermed Danmarks yngste havn. Den er Danmarks største konsumfiskerihavn og har færgeforbindelse til Norge, Færøerne og Island.


Fugle:
Træk- og rastefugle:
Fuglemæssigt er området mest interessant om efteråret og om vinteren. Især ved kraftige vestlige vinde om efteråret er Roshage et oplagt sted at iagttage trækkende havfugle, da mange af dem kommer tæt ind på kysten. Der ses et stort antal af rødstrubet lom, mallemuk og sule, og sjældnere arter som islom, sodfarvet skråpe, almindelig skråpe og lille og stor stormsvale kan også observeres. Af andefugle ses sortand og fløjlsand. Af alkefugle ses flest lomvie og alk, og i mindre antal søkonge. Mange måger trækker forbi kysten, heraf er riden den mest almindelig, men dværgmåge, sabinemåge og gråmåge kan også optræde. Alle fire kjovearter observeres regelmæssigt, og der ses også trækkende vadefugle, med thorshane som et sjældent indslag. Om vinteren kan man se sandløbere, sortgrå ryler og stenvendere, der fouragerer på stranden.

Om vinteren holder der mange måger til i havneområdet. De samler sig især omkring de fiskekuttere, der lige er kommet ind fra havet. Ud over mere almindelige arter som sølvmåge og svartbag ses gråmåge regelmæssigt, og der er mulighed for at finde sorthovedet måge, middelhavssølvmåge, kaspisk måge, dværgmåge og hvidvinget måge. Lattermåge blev set i vinteren 2017/18 og en jagtfalk opholdt sig ved havneområdet januar/februar 2020. Andre spændende fugle der gæster havnen i vintermånederne er sortgrå ryle og skærpiber og en gang imellem ses topskarv.


Adgang:
Rute 26 fra Thisted fører til Hanstholm. For at komme ud til Roshage skal man dreje fra vejen umiddelbart nord for byen og følge Molevej til et T-kryds, hvor man kører til højre ad Nordre Strandvej indtil man kommer til en P-plads ved nogle vindmøller. Man kan iagttage fuglene fra P-pladsen eller fra de nærmeste omgivelser. Hvis det blæser kraftigt, kan det være en god idé at parkere således at man kan se over havet fra bilen.

For at komme til havnen fortsætter man ad rute 26. Der er flere P-pladser samt et offentligt toilet i Hanstholm by.

Det anbefales at bruge Naturstyrelsens vandretursfolder ”Hanstholmen” med kort og oplysninger over området (se link).


Gråmåge (2K). Foto: Gerner Majlandt