Nedenstående publikationer er omfattet af Projekt truede og sjældne ynglefugle.

Årsrapporter m.m.
Nyegaard, T., Meltofte, H., Tofft, J. & M. Grell 2014. Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998-2012. DOFT 108: 1-144.

Nyegaard, T. (red.) 2012: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2011. Dansk Ornitologisk Forening.

Eskildsen, A. & T. Vikstrøm (red.) 2011: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2010. Dansk Ornitologisk Forening. (html - senest opdateret 2/9-11).

Nyegaard, T. & M. Willemoes (red.) 2010: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2009. Dansk Ornitologisk Forening. (html - senest opdateret 10/5-10).

Nyegaard, T. & M.B. Grell (red.) 2009: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2008. Dansk Ornitologisk Forening. (html).

Nyegaard, T. & M.B. Grell (red.) 2008: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2007. Dansk Ornitologisk Forening. (html).

Nyegaard, T. & M.B. Grell (red.) 2007: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2006. Dansk Ornitologisk Forening. (html).

Nyegaard, T. & M.B. Grell (red.) 2006: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2005. DOFT 100: 11-28.

Nyegaard, T. & M.B. Grell (red.) 2005: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2004. DOFT 99: 88-106.

Grell, M.B., Heldbjerg, H., Rasmussen, B., Stabell, M., Tofft, J. & T. Vikstrøm (red.) 2004: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998-2003. Midtvejsrapport fra Dansk Ornitologisk Forenings Arbejdsgruppe for Truede og Sjældne Ynglefugle (DATSY). DOFT 98: 45-100.

Grell, M.B. & B. Rasmussen (red.) 2003: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2002. DOFT 97: 175-192.

Grell, M.B. (red.) 2002: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2001. DOFT 96: 43-67.

Grell, M.B. (red.) 2001: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 2000. DOFT 95: 51-68.

Grell, M.B. (red.) 2000: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1999. DOFT 94: 55-72.

Grell, M.B. (red.) 1999: Truede og sjældne ynglefugle i Danmark 1998. DOFT 93: 105-126.

Sørensen, U.G. 1995: Truede og sjældne danske ynglefugle 1976-91. DOFT 89: 1-48.

Forvaltningsplaner
Ole Thorup (2004): Truede engfugle. Status for bestande og forvaltning i Danmark.

Michael B. Grell (2003): Forslag til en forvaltningsplan for bevarelsen af Rød glente Milvus milvus i Danmark.

Henning Heldbjerg & Michael B. Grell (2002): Forslag til forvaltningsplan for den danske ynglebestand af Hjejle Pluvialis apricaria.

Michael B. Grell, Jannik Hansen & Birgitte Rasmussen (2000): Overvågning af den akut truede ynglefugl, Toplærken Galerida cistata - med en gennemgang og vurdering af Toplærkens danske ynglehabitater år 2000.

Michael Borch Grell (1999): Forvaltningsplan for hvid stork Ciconia ciconia i Danmark.