På denne side vil der løbende blive lagt vejledninger til brug for projektets artskoordinatorer.


Bramgæs. Foto: Poul Reib.

Vejledninger til DOFbasen
Udtræk af hemmelige/følsomme oplysninger fra DOFbasen (pdf)
Indtastning af bearbejdede yngleobservationer i DOFbasen (pdf)
Rapportering af ynglefugle i DOFbasen (pdf)

Moniteringsvejledninger
- Sort stork
- Rød Glente
- Havørn
- Kongeørn
- Vandrefalk
- Plettet rørvagtel
- Hjejle
- Sorthovedet måge
- Sandterne