Tag børnene i den ene hånd og kikkerten i den anden, når DOF BirdLife inviterer dig og din familie ud i det danske vinterlandskab, for at opleve vores majestætiske ørne d. 25. februar 2024.

Skaermbillede 2024 01 09 kl. 14.37.01
Voksen havørn i flugt. Foto: Jan Skriver. 

Den 25. februar 2024 inviterer DOF BirdLife store som små til Ørnens Dag. 

Eventet afholdes rundt omkring i hele landet, hvor vores lokalafdelinger vil stå klar med teleskoper og kikkerter for at vise og fortælle dig om de danske ørne. Det er gratis at deltage og det eneste du skal medbringe er dit gode humør.

Klik her for at se, hvor vi står nær dig på Ørnens Dag

Er der ikke et event nær dig, eller kan du ikke på dagen, så har vi lavet en liste med de absolut bedste steder at se på ørne på egen hånd. Glem ikke at installere din egen gratis fugleguide, appen DOF's Fuglebog, på din telefon, så du kan krydse dine arter af.

God fornøjelse!

Gode ørnelokaliteter nær dig:

Bornholm

Bornholms bedste ørnelokalitet er Ølene.

Fuglene ses hyppigst fra den skovvej, som kaldes Rømersvej, hvor der også findes et flot fugletårn. Vejen udspringer fra Ølenevej 800 m syd for Plantagevej og er markeret med et lille træskilt. Det er tilladt at færdes i bil på grusvejen.

Lokaliteten er øens mest produktive hvad havørn angår og fuglene sidder jævnligt i gruppen af høje træer stik nord for tårnet på den anden side af mosen. Det kan kræve lidt tålmodighed at få øje på de store fugle, selv om de ofte sidder frit fremme. Lettest opdages de, når de skifter siddeplads eller er på vej til eller fra området. Mosens mange gæs vil som regel opdage dem før os og lade alarmen gå!

København

Vestamager
Parker for enden af Frieslandsvej eller tag bussen (33) til Kongelunden og gå ind på Vestamager til det sydligste fugletårn på kyst-dæmningen. Ørnene sidder tit på de store sten ude i landskabet.

Ølsemagle Revle
Lokaliteten besøges ofte af havørn. Du kan parkere bilen ved vejen Revlen og derfra gå op i fugletårnet. Alternativt kan den nordlige del overskues fra enden af vejen Havstokken.

Bognæs (Roskilde Fjord)
Kør nordpå ad Bognæsvej indtil offentlig P-plads. Gå ud på Bognæs. Da skoven er privat ejet, er færdsel kun tilladt ad veje og stier. Følg anvisninger på skilte. 
Ørnene ses oftest på den østlige del af Bognæs.

Jyllinge Havn (Roskilde Fjord)
Parker langs Strandpromenaden ovenfor havnen i Jyllinge og kig ud over Roskilde Fjord og Eskilsø. Ørnene sidder tit i de udgåede træer på Eskilsø. Kikkert eller teleskop nødvendig.

Nordsjælland

Solbjerg Engsø
Havørn kan ofte ses raste midt i søen i det døde træ.

Arresø
Søen er stor og man kan være heldig at se havørne fra de fleste steder langs bredden, hvor udsigten er god. Stil dig evt. ved Auderød Skov.

Holløse Bredning
Lokaliteten bliver jævnligt besøgt af havørn.

Alsønderup Engsø
Havørn ses ofte på lokaliteten. Søen overskues bedst fra fugletårnet nær Ravnsbjergvej.

Vestsjælland

Tissø
Tissø er formentlig den bedste vestsjællandske lokalitet til havørn. Ørnene kan ses omkringflyvende, rastende i træer eller på søens bredder. Oplagte udsigtspunkter er Fugledgård på vestsiden, Søvej på sydsiden, Søvang v. Lille Fuglede eller Tissø Roklub.

Storstrøm

Røgbølle Sø
I sydenden af Røgbølle Sø. Observationsplatform i vandkanten nær p-plads på Sørupvej i vestenden af Sørup. Ørnene ses i træerne langs søen og flyvende.

Maribo Søndersø
I sydenden af Maribo Søndersø. Observation fra p-plads langs vejsiden på Søholtvej lige vest for Søholt. Ørnene ses i træerne langs søen og flyvende.

Hejrede Sø
I vestsiden af Hejrede Sø. Observationsskjul i vandkanten nær p-plads ved Søvej, hvor kanal går over til Maribo Søndersø. Ørnene ses i træerne langs søen og flyvende.

Havørne på Nyord
Fugletårnet midt på engene på Nyord. Ørnene ses sidde på jorden og flyvende.

Avnø
Avnø Naturcenter, Flyvervej 40, 4750 Lundby. Havørne besøger dagligt området for at finde føde. Ørnene kan ses over hele landskabet, siddende eller omkringflyvende.

Bøtø Nor
Fra det sydlige fugletårn, hvor Lævej/Tidselvej mødes er der god udsigt over området. Ørnene ses typisk omkringflyvende eller rastende i trætoppe.

Præstø Fed
Er du frisk på en lille gåtur er Præstø Fed et oplagt sted at kigge efter ørne. Parkér ved campingpladsen eller kør længere mod syd langs med Feddet og parkér ved den store gård. Herfra kan man gå ud på selve Præstø Fed, hvor området overskues let fra fugletårnet ved den sydligste nåletræsplantage. Alternativt kan man besøge Fed Havn, hvorfra der er god udsigt over den indre del af Præstø Fjord

Fyn

Brændegård Sø
Parkér ved søens sydøstlige del ved den store gård. Havørnene sidder ofte i toppen af de døde træer på den lille ø.

Stigeø
Kør til P-pladsen ved hovedindgangen til Naturområdet Stigeø, Østre Kanalvej. Herfra følges skiltningen om til gas-containerstationen.

Monnet
Parkér ved Monnetvej 15. Den flade strandeng besøges ofte af havørne, når de skal finde føde. Ofte ses de omkringflyvende eller siddende på strandengen eller Vårø Knude. Området egner sig godt til en gåtur, men ørnene kan også ses fra fugletårnet eller fra Søby Strandvejs sydligste ende.

Nørreballe Nor
Parkér ved p-pladsen i søens nordlige ende eller på p-pladsen langs søens østlige del. Ørnene kan ses flyvende over området eller sidde i træerne omkring noret.

Gyldensteen Engsø og Langø
Parkér fx ved besøgscentret, hvorfra det er muligt at gå ad flere ruter og besøge områdets mange udsigtspunkter. Ørnene kan ses over hele det store område, omkringflyvende eller rastende i træer, på søens øer, langs med kysten m.v.

Sønderjylland

Ballum Sluse.
Ballum Slusevej, Skærbæk. P-område tæt ved diget, hvorfra ørnene kan ses, hvis de er der.

Tidspunkt er fra 1-2 timer før højvande og også 1-2 timer efter højvande.

Vidåslusen.
Slusevej, Højer. P-område ved Slusen ved diget, hvorfra ørnene kan ses, hvis de er der.

Tidspunkt er fra 1-2 timer før højvande og også 1-2 timer efter højvande.

Klæggravene.
Sidevej til Siltoftvej, Højer. Kør fra Højer ad Siltoftvej mod grænsen og drej til højre ved krydset med Nørremølle. Begrænset P-område ved diget (kan åbne leddet og køre ind, men husk at lukke leddet igen)

Fra diget er der udsigt over et område, hvor der kan være en del havørne. Her er det ikke så afhængigt af højvande.

Slivsø
P-plads ved Bræråvej på nordsiden af Slivsø. Her har vi flere år i træk arrangeret Ørnens Dag med succes. Ørnene sidder ofte frit frem i et træ lige overfor parkeringspladsen.

Hindemade
Fra stien vest for Hindemade er der god udsigt ud over søen. Parkeringspladsen i nordvest hjørnet kan nås fra vejen mod Christiansdal. Havørnene kommer tit flyvende ind over søen.

Haderslev Dam
Syd for Nørskovgård har vi Dronningens udsigt. Et højt punkt med god udsigt ud over dammen. Her har vi tidligere arrangeret Ørnens Dag.

Sydvestjylland

Filsø
Dæmningsvejen eller Langoddetårnet ved Dæmningsvejen. Ellipsebroen Kærgårdvej 20, 6854 Henne. Herfra går man over Dæmningsvejen mod Langoddetårnet. Der er kort og foldere ved Ellipsebroen. 

Havørnene kan ses flyve over en af søerne eller de kan ses fra Langoddetårnet, hvor de ofte sidder på en af øerne i Mellemsø.

Fanø Klitplantage
Kan ses fra Fanø Skovlegeplads, der ligger vest for Postvejen, Fanø. Havørnene går ofte til overnatning i plantagen og kan især ses tidlig morgen eller sen eftermiddag flyve til og fra Fanø Klitplantage.

Fanø Strand Syd
Gå fra Sønderho ad Hønevejen mod syd og følg stranden mod vest. Havørnene står ofte ude på stranden og spiser døde sæler.

Sneum Sluse
Kør til P-pladsen for enden af Sneum Slusevej. Gå op på diget og se ud mod havet. 

Havørnene sidder ofte på forlandet.

Hviding Engsø
Kør til enden af Hviding Søndre Rampe, 6760 Ribe og følg diget mod syd.

Sydøstjylland

Kongens Kær
Et bynært område i den østligste del af Vejle Ådal. Fra den handicapvenlige udsigtsplatform er der mulighed for af se de lokale Havørne raste eller fouragere.
Der er P-pladser ved platformen på Ribe Landevej. 

Rands Fjord
Fra fugletårnet kan man se de 2 Havørnereder, og ørnene sidder ofte i træerne i nærheden. Vi har ofte afholdt Ørnens Dag her med stor succes.
Der er P-pladser ved Fagerlien og ved Fårbækvej. 

Østjylland

Mossø ved Kloster Mølle
Ørne kan opleves fra fugletårnet for enden af tørreladen eller fra søens bred. Parkeringspladsen ligger overfor Klostermøllevej 48B, 8660 Skanderborg.

Mossø – østende ved Vædebro
Her har tidligere været afholdt Ørnens Dag med stor succes. Bedste sted at stå er ved P-pladsen mellem Mossø og Vædebrovej tæt ved Fuldbro Mølle (adressen er Vædebrovej 11, 8660 Skanderborg), der er også en p-plads og et offentligt opholdsareal ved Vædebrovej 53.

Egå Engsø
Parkering ved Viengevej 7 (8240 Risskov), gå på stien omkring søen.

Stubbe Sø
Oplev ørnene fra fugletårnet i østenden af søen. Parkering på P-plads nær Stubbe Søvej 11 (8400 Ebeltoft), herfra er der ca. en km. at gå til fugletårn.

Gjerrild Nordstrand og Stavnshoved
Parkering ved Gjerrild Nordstrand eller ved Bønnerup, gå langs stranden.

Brabrand Sø og Årslev Engsø
Gå på stierne rundt om søerne. Der findes flere fugletårne og p-pladser, men ørnene opleves også fint fra stierne omkring søerne.

Horsens Fjord ved Alrø
Kør ud på Alrø, der er mulighed for ørn overalt omkring øen. Parkering f.eks. ved begyndelsen af dæmningen over til Alrø (Alrøvej 200, 8300 Odder) eller ved Eghoved (Alrøvej 420), og kig ud over fjorden. Ørnene sidder lige nu tit på isen, men ellers på sten og rev i det lave vand.

Mariager Yderfjord
Parkering ved Havnø Hage (for enden af Havnøvej) eller ved Als Odde (for enden af Als Oddevej).

Vestjylland

Vestligste del af Skjern Å-dalen
Havørne har de sidste par år været relativt stationære og kan daglig ses raste og fouragere i denne del af å-dalen (fra Skænken Sø til Skjern Å-Deltaet).
Lønborg, der ligger på rute 423, vest for Tarm, er et godt udgangspunkt for et besøg i området. Fra Lønborg Banke nedenfor Lønborg Kirke er der en fin udsigt over ådalen. Vejen mellem Lønborg og Skjern krydser ådalen og her findes flere p -pladser med gode udsigter over området. Der findes flere fugletårne i området og man kan gå gennem hele denne del af ådalen på et netværk af stier. Nogle af stierne er befæstede og dermed velegnede for gangbesværede, kørestolsbrugere og cyklister. De bedste observationssteder er følgende:

  1. Pumpestation Nord.  Langkærvej, 6900 Skjern. Man kan komme til pumpestationen fra Skjern-Lønborg vejen ved at køre ad Falbækvej, hvor der er placeret et skilt til pumpestationen.
  2. Hestholmtårnet er placeret på østsiden af vejen mellem Skjern og Lønborg. 
  3. Lønborgtårnet. Man kan komme til tårnet fra Lønborg-Vostrup vejen (rute 423) ved at køre ad Lønborggårdvej. Herfra går der en sti mod nord, langs et levende hegn, der fører ud til tårnet. Det er tilrådeligt, at man ifører sig gummistøvler, da det yderste stykke af stien kan ligge under vand ved høj vandstand i åen.

Det kan anbefales at anskaffe sig Naturstyrelsens folder med kort over området.

Borris Hede
Borris Hede er med sine næsten 5.000 ha Danmarks største hedeområde, og rummer et rigt og varieret plante og dyreliv. I januar 2023 har hedeområdet været besøgt af ikke mindre end seks forskellige havørne og en kongeørn. Ørnene er for det meste set på den centrale del af hedeområdet ved indlandsklitten Hvollig Høj og kulissen ”Mølle K25” (en 3 vinget træmølle).  Området observeres bedst fra vejene: Hvolligvej, Ørbækvej og Blæsbjergvej.

Borris Hede der er en del af det militære område Borris Skydeterræn, som er lukket for besøgende, når der skydes – og det gør der stort set alle hverdage og ca. 26 weekender om året. I weekenden d. 25.-26. februar 2023 er der ingen skydning, derfor er skydeterrænet åbent for besøgende i tidsrummet fra kl. 8.00 og til solnedgang. Gæster der besøger skydeterrænet skal læse – og medbringe informationsfolderen, der er placeret i en lille kasse, ved de digitale informationstavler. Tavlerne står på Borriskrogvej, et stykke inden man når indkørslen til skydeterrænet og Borrislejren, Borriskrogvej 4, 6900 Skjern.

Da det kan hænde, at militæret ændrer på skydedagene, kan det anbefales, at man kontakter vagten i Oksbøl på tlf. 7283 9560 for at få bekræftet, at der er åbent ovennævnte weekend.

Informationsfolderen indeholder kort over området, der viser de veje man må færdes på, samt de regler der gælder for besøgende. Det er forbudt at bevæge sig uden for de angivne veje.

Nissum Fjord
Ved Nissum Fjord er de gode steder at tjekke Kytterup, Gørding-tårnet og Krogshede-tårnet.

Fra Ulfborg Kirkeby køres mod vest ad Kytterupvej. Yderst er der jollehavn. Herfra kan man tjekke træer nord for. Alternativt kan man også gå en tur mod nord ad diget.

Fra Gørding-tårnet (bag Fjordvejen 9) har man et godt udsyn ud over engene ved Storedam og Felsted Kog. Her ses som regel ørne raste på jorden.

Krogshede-tårnet findes ved at køre fra Bøvlingbjerg ud ad Krogshedevej. Mod vest er der et fugletårn, hvor man har et godt udsyn ud over enge og Bøvling Fjord.

Nordvestjylland

Bygholm Vejle
Bygholm Vejle Informationscenter, Bygholmvejlevej 9690 Fjerritslev. Fra fugleskjulet på dæmningen kan havørne ses raste og flyve over det store område.

Tange Sø
Søens havørne ses lettest fra den nordlige del af Tange Sø. Herfra ses de typisk sidde i træer på søens vest- og østside.

Ove Sø
Man finder fugletårnet tæt på p-pladsen på vestsiden af Ove Sø, drej ind fra Kystvejen ved 12,9 km- mærket. Kystvejen, 7755 Bedsted.

Agger Tange
Havørne besøger ofte tangen for at finde føde. Der findes flere holdepladser langs med Aggervej, hvorfra tangen let kan overskues. Ørnene kan ses siddende eller omkringflyvende over alt i landskabet.

Nordjylland

Lille Vildmose
Lokaliteten er Danmarks absolut bedste sted at opleve vore ørne, da her som det eneste sted i landet yngler både havørn og kongeørn. Sidstnævnte art yngler i Danmark blot på nogle få nordjyske lokaliteter. Ørnene kan ses raste og flyve over hele det store område. Det kan anbefales at slå et smut forbi fugletårnet ved Tofte Sø, hvorfra ørne ofte kan ses raste i de døde træer på øen. Slå også et smut forbi udsigtstårnet ved Vildmosecentret.

Vilsted Sø
Rundt om Vilsted Sø er der anlagt 22 kilometers sti som kan anvendes til både cykel eller til fods, ligeledes opsat et handikapvenligt fugletårn ved Sjørupvej, hvorfra det meste af Vilsted Sø kan beses. Ørnene kan ses omkringflyvende eller rastende i træer ved søens bredder.