Sydligste Bornholm

Bornholms bedste træksted om efteråret
Se Google-map med P-plads m.v. 


Spurvehøg. Foto: Helge Sørensen 

Beskrivelse
Dueodde domineres af en uberørt sandstrand, der nogle steder er op til 100m bred, og som ændrer sig efter vind og vejr. Flere steder opstår der små laguner. Bag kysten ligger et flyvesandsområde med klitter. Bag klitrækkerne ligger Strandmarken, en stor plantage anlagt i 1870’erne for at dæmpe sandflugt. Den består hovedsageligt af bjerg- og skovfyr. I plantagen ligger mange sommerhuse. Tæt på den sydligste spids af odden står det 47m høje, slanke Dueodde Fyr.

Fugle
Træk- og rastefugle
Trækket kan iagttages allerede fra august måned, hvor landsvaler og digesvaler og enkelte rovfugle begynder på deres rejse sydpå. I september begynder trækket af lærker, pibere, vipstjerter, drosler, fuglekonge, mejser og grønsiskener (der er en gang set over 8000 fugle på én morgen), samt bog- og kvækerfinker i store flokke. Dueodde er efterhånden kendt for over 1000 misteldrosler på én dag. Enkelte nøddekriger viser sig af og til. Finke- og grønsiskenflokkene fortsætter at trække forbi i oktober. Hvis vinden kommer fra vest kan der være dage i oktober med mange tusinde trækkende traner. Dagsrekord er 7000. 

Af de mere sjældne fugle kan nævnes rødstrubet piber (flere hvert år), lapværling (flere hvert år), storpiber (enkelte år), dværgværling (meget sjældent), lundsanger og lille fluesnapper (lidt mere almindelige). I september 2021 blev der spottet en ny fugleart for Danmark - en brun sule.    

Mange rovfuglearter trækker ud fra Dueodde men sjældent i større antal. Dog kan spurvehøg og fjeldvåge godt komme op på over 100 fugle på enkelte dage. Tårnfalk satte helt exceptionelt ny dagsrekord i 2017 med over 135 udtrækkende fugle. Derudover ses hvepsevåge, rød glente, musvåge, fiskeørn, dværgfalk og lærkefalk.

Langs kysten er der et ganske godt havfugletræk. Dværgmåge ses regelmæssigt og af og til i ret store antal. Derudover kan man over havet se lommer, skarv, pibeand, troldand, ederfugl og sortand. Gæs trækker også langs kysten og der ses sommetider mange hundrede blis- og bramgæs, endda op til 10.000 nogle år.

Adgang
Fra Søndre Landevej mellem Rønne og Snogebæk er der skiltet til Dueodde. Fra Pedersker-Dueodde-Snogebæk-vejen fører flere småveje ned til P-pladser ved kysten (bl.a. ved fyrtårnet).

Ved T-krydset Dueoddevej/Strandmarksvejen fører Fyrvejen til P-pladsen ved fyret.

 


Dværgmåge. Foto: Helge Sørensen