Nordøst for Bornholm

Vigtig mellemstation for titusinder af nattrækkende småfugle. Stor koloni af ederfugle samt landets eneste koloni af alk og lomvie.
Se Google-map 

 
Ederfugl. Foto: Klaus Malling Olsen

Beskrivelse
Ertholmenes undergrund består af granit. De to største øer – Christiansø og Frederiksø – er beboede. Christiansø er 710m lang og 430m bred og er omgivet af 300 år gamle fæstningsmure fra den gang øen var militært vigtigt. De fleste bygninger findes ved havnen. Midt på øen er der en gruppe af høje træer og krat men ellers er vegetationen sparsom, med kun lidt hede og nogle små søer og rørskove. Den tredje ø, Græsholm, med næsten ingen vegetation, er fuglereservat. Vandet rundt om kysten er brakt med en saltindhold på kun 0,8%.

Fugle
Ynglefugle
Øerne er vigtige som yngleplads for ederfugl, alk og lomvie. Ederfuglebestanden var tidligere meget større med en kulmination i 1992 på 3000 rugende hunner. Derefter er bestanden gået kraftigt tilbage. Den seneste optælling i 2022 gav 958 rugende fugle, som er det laveste tal i 30 år. Det menes dog at tallet nu er stabilt. Det er ikke konstateret med sikkerhed hvad grunden til det dramatiske fald kan være, men mangel på føde er en mulig årsag.

De eneste danske kolonier af lomvie og alk findes på Græsholmen, hvor der også findes en stor koloni af sølvmåge. Modsat ederfuglene, er alkebestanden gået fremad. Stormmåge, sildemåge og svartbag yngler i mindre antal på øerne, ligeledes toppet skallesluger. Karmindompap yngler af og til på øen.

Træk- og rastefugle
Som en lille øgruppe langt ude i havet er Ertholmene typisk et sted hvor trækkende fugle søger hen. Forårstrækket kulminerer i april og maj, og fra sidst i juli indtil ca. november er efterårstræk i fuldt sving. I april ankommer jernspurv, rødhals, sangdrossel og fuglekonge, og senere, i maj, er øerne rasteplads for tusindvis af sangere. Der ses regelmæssigt nattergal, blåhals, gulbug, gærdesanger, havesanger, munk, lundsanger, skovsanger, løvsanger, grå fluesnapper, lille fluesnapper, broget fluesnapper og hortulan.

Sjældenheder der ses næsten hvert år er bl.a. buskrørsanger, hvidskægget sanger, schwarz løvsanger, brun løvsanger, pileværling og dværgværling. På efterårstrækket er det ikke ualmindeligt at se hvidbrynet løvsanger og fuglekongesanger. Om efteråret passerer traner (nogle gange op til 6.000-7.000 fugle) og bram- og knortegæs.

De bedste forhold for at se trækkende fugle er faktisk ved tåget vejr, da småfuglene ”falder ned” på øerne og venter indtil sigtbarheden er blevet bedre igen.

Om vinteren er øerne et godt udsigtspunkt for at iagttage havfugle, bl.a. ederfugle og havlit, og med nogen held måske en tilfældig kongeederfugl eller stellersand. Sortgrå ryle ses ved kysterne.

Andre dyr
Antallet af gråsæler set ved Ertholmene er steget ret voldsomt siden 2007, hvor 3 dyr blev observeret. Sidenhen er op til 470 dyr registreret. Sælerne ses især ved skæret Tat nord for Græsholmen, men en gang imellem kommer de tæt på kysten af de beboede øer. Der ses flest gråsæler april-maj.

De små damme der er spredt ud over øen, og som bruges til at samle regnvand, huser fire paddearter: Skrubtudse, grønbroget tudse, latterfrø og lille salamander.

Adgang
En færge sejler fra Gudhjem på Bornholm en gang om dagen hele året rundt. I sommermånederne (først i maj indtil slutningen af september) er der også flere ture hver dag fra Gudhjem og Allinge. Ved at tage den første færge om morgen fra Bornholm og den sidste færge om aftenen fra Christiansø har man flere timer til at se på fugle. Det er dog en spændende oplevelse at overnatte på øen og nyder roen når de sidste dagturister er væk. Dette kræver dog lidt planlægning, da der kun er én kro på øen og kun en meget lille campingplads. Man skal derfor booke et godt stykke tid i forvejen.

I Lilletårn på Frederiksø findes en naturhistorisk udstilling med hovedvægt på fuglelivet.

Det er tilladt at færdes på Christiansø og Frederiksø, men man skal helst gå på stierne. Der er ingen adgang til Græsholm og de mange skær i fuglenes yngletid. Man kan dog nemt se over til Græsholm fra området nord for Lilletårnet på Frederiksø. 

For mere detaljerede oplysninger om fugleforekomster på Christiansø, bl.a. ringmærkningsresultater, kan det anbefales at besøge Christiansøs Naturvidenskabelige Feltstations hjemmeside (se link til højre).


Gulbug. Foto: Helge Sørensen