Rovfuglebanner til skaerm2

Rovfugle er fascinerende. De er stærke, hurtige og majestætiske. Men hvad er det egentlig for en rovfugl, jeg lige har set?
Omkring 40 arter af rovfugle yngler i Danmark eller trækker til eller igennem landet hvert år. Så der er nok at vælge imellem, når man skal identificere en svævende silhuet på himlen.

Heldigivis behøver det ikke at være helt så vanskeligt. De mest almindelige rovfugle i Danmark kan inddeles i seks grupper:

Musvåge (og andre våger), Tårnfalk (og andre falke), Spurvehøg (og duehøg), Rørhøg (og andre kærhøge), Rød Glente (og andre glenter) og Havørn (og andre ørne).

Kan man skelne de seks grupper, så er man nået et langt stykke af vejen mod at kende sine rovfugle.

I udsendelsen 'Kend din rovfugl' gennemgår Knud Flensted de seks grupper og giver tips til, hvordan de hver især kendes bedst. Se udsendelsen her:

 

Som en hjælp til at øve dig, kan du downloade banneret med de seks rovfuglegrupper fra udsendelsen.

Download:
Billede
PDF