Dansk Ornitologisk Forening har en stribe gode råd, der kan gøre haveejere til bedre værter for fugle. Mange arter af småfugle har i Danmark deres tætteste bestande i haver og parker, men det kan blive endnu bedre.

Af Jan Skriver

For solsorte, bogfinker og flere arter af mejser er haver og parker blandt de vigtigste leveområder.

For at gøre haveejere til endnu bedre værter for fuglene har Dansk Ornitologisk Forening lavet en stribe grønne råd om fugle- og naturvenlig drift af haven.

I denne kolde vintertid kan der måske ikke rettes op på store mangler her og nu, men der kan planlægges plantninger og strategier, som senere vil komme fuglene og naturen til gavn.

På ét punkt kan man dog rette en mangel på et øjeblik. Adgang til mad og drikke er med til at skabe et rigt fugleliv i haven. Derfor er det tid at sørge for fuglefoder og meget gerne adgang til frisk drikkevand fx i et fuglebad.

Variation i haven og vilde partier, helst med træer og buske, der naturligt vokser i Danmark, er blandt kodeordene til en fuglevenlig have. Naturligt hjemmehørende træer og buske huser i reglen flere insekter end importerede arter, og det nyder fuglene godt af. På nedenstående link findes en liste over arter af træer og buske, der er naturligt hjemmehørende i Danmark.

Læs mere om DOF’s forslag til fugle- og naturvenlige haver og parker her.