Danmarks sydligste punkt

Et fænomenalt træk af andefugle, rovfugle og småfugle, imponerende ringmærkning forår og efterår og spændende sommer-overraskelser. Velkommen til Danmarks smukkeste fuglestation!
Se Google-map med udsigtspunkter, P-pladser m.v.

 
Fjeldvåge ved Gedser Odde. Foto: Jens Eriksen 

Beskrivelse
Gedser Odde ligger lige der, hvor Skandinavien slutter og udsynet til Mellemeuropa begynder. Odden består af stejle, geologisk spændende skrænter med bagvedliggende flade marker. Ved Gedser Oddes sydspids kan det havgående træk og landtrækket bedst følges. Ved fyrtårnet ligger den genopførte, forhenværende fyrassistentbolig, som rummer Gedser Fuglestation. Her er en stor have, som tiltrækker en masse småfugle i størstedelen af året.

Fugle
Træk- og rastefugle
Fra odden kan man blandt andet iagttage havtrækket, der ofte kan være ganske betydeligt, specielt på dage med hård pålandsvind - dette er hovedsagelig et efterårsfænomen. Gedser er mest kendt for de store mængder af ederfugle, hvis træk er koncentreret forbi odden. Det indtræffer både om foråret (månedsskiftet marts/april) og om efteråret. Forårstrækket af ederfugle overskues bedst fra Kroghage ved Gedser og Sdr. Boulevard, da fuglene ankommer fra VSV. Sortand ses hele året rundt, enkelte dage kan man opleve over 5.000 individer trække forbi Gedser Odde. Om efteråret ses gæs i tusindtal, både trækkende og rastende, og mange lommer trækker forbi, især rødstrubet lom med over 1.000 på de største dage. Med lidt tålmodighed og flid kan man i løbet af efteråret se alle fire arter kjover. Talrigest er den almindelig kjove, som på en god trækdag kan opleves i et tocifret antal. Gedser Odde er formentlig det sted i landet, hvor der trækker flest dværgmåger både forår og efterår – hvert år er der dage med over 500 trækkende og omkring 10.000 pr. efterår! I vinterhalvåret ses og høres havlit fra Sdr. Boulevard.

Gedser er også kendt for de trækkende rovfugle. Der er naturligvis stort udsving i deres optræden, som blandt andet styres af vindretningen. Trækket ses bedst fra den sydligste spids eller P-pladsen, når vinden kommer fra syd eller sydøst, men på hele strækningen fra selve sydspidsen og til Gedser Lystbådehavn kan man opleve rovfugle, der enten raster eller trækker ud over Østersøen. Dage i efteråret med pludselig hårde vindskift til NV kan give exceptionelt store tal. Fjeldvågen trækker mod sydøst om efteråret, og derfor er Gedser Odde vel nok landets bedste efterårstræksted for netop denne art. I øvrigt ses rød glente, rørhøg, musvåge og andre rovfugle i pæne antal hvert år.

Mange småfugle trækker over området, og i kølvandet på dem følger spurvehøgene, som jagter disse fugle. I det tidlige efterår ses gule vipstjerter, der raster på markerne omkring sydspidsen. De trækkende småfugle høres allerbedst fra P-pladsen, hvor der er mindre bølgesus. Der er enkelte dage hvert år med et stort træk af blandede finkeflokke, hovedsagelig bestående af bogfinker og kvækerfinker, dage med 30-50.000 trækkende individer er ikke usædvanlige. Ringduetrækket er endnu mere præget af vinden, idet 80% trækker ud over Sydlolland, men på Gedser Odde kan der hvert år være enkelte dage med over 30.000 duer. De trækkende duer ses normalt bedst ved Kroghage og Lystbådehavnen.

Som ved alle gode træksteder er der også her chance for sjældnere fugle. Således er der ved Gedser i de senere år, som følge af øget opmærksomhed, blevet set følgende meget sjældne og usædvanlige fuglearter: stor stormsvale, silkehejre, sort stork, sort ibis, stellersand, slangeørn, høgeørn, stor og lille skrigeørn, eleonorafalk, jagtfalk, citronvipstjert, Stejnegers bynkefugl, gråstrubet drossel, buskrørsanger, lille rørsanger, drosselrørsanger, bleg gulbug, lundsanger, nordsanger, fuglekongesanger, brun løvsanger, himalayasanger og klippeværling, medens arter som sort glente og rødtoppet fuglekonge ses i tocifrede antal på de bedstse dage. Tilmed er Gedser formentlig det bedste sted i landet at besøge, hvis man ønsker at se en høgesanger.

Adgang
Hovedvej E55 går fra Nykøbing F. sydpå til Gedser by. I byen drejes til venstre ad Langgade, der fortsætter som Sdr. Boulevard og derefter Gedser Fyrvej. Ved at køre forbi fyrtårnet kommer man til en stor P-plads ved stranden. Herfra kan man - ved at følge skiltet til "Sydstenen" - gå til den nedlagte marinestation (nu ombygget til udstillings- og foreningshus). Man kan også vælge at tage tilbage til fuglestationen, den stråtækte bygning nær fyrtårnet. Det nærmeste offentlige toilet findes i udstillingshuset. Toilettet har åbent i dagtimerne. N.B.: Kun adgang til fods fra P-pladsen til udstillingshuset.

Om fuglestationen
Gedser Fuglestation gennemfører standardiseret ringmærkning af fugle i stationshaven. Der ringmærkes i sæsonen fra 1. marts til 15. juni og fra 20. juli til 15. november. Naturstyrelsen Storstrøm ejer arealet, hvor fuglestationen ligger, og der er offentlig adgang, idet man følger stien fra parkeringspladsen til det stråtækte hus. Udover ringmærkningen af småfugle foretager fuglestationen standardiseret optælling af de trækfugle, der flyver forbi og over Gedser Odde. Denne registrering foregår hele efteråret fra august til december.

Gedser Fuglestation er et af de steder i Danmark, hvor der ringmærkes flest fugle - et imponerende antal om foråret og usædvanlige antal og arter om efteråret.

Vedrørende ophold i stationshaven er der nogle få, men meget vigtige regler, som skal overholdes: Alle besøgende bedes om at blive på grusvejen, der går igennem haven og ned omkring huset. Det er ikke tilladt at gå hen til eller opholde sig ved nettene.

Personalet er specielt trænet i korrekt håndtering og udtagning af fugle fra nettene. Ønskes kontakt til ringmærkeren, og denne ikke umiddelbart ses ved fuglestationen, bedes man tage plads ved bænkesættet foran hovedhuset, indtil ringmærkeren er tilbage fra net-runden.

Gedser Fuglestation afholder åbent hus mindst to gange om året: Om foråret en gang i løbet af april-maj, og om efteråret er det normalt den sidste søndag i september. Endvidere arrangeres flere ture, f.eks. med ederfugle eller rovfugle som tema. På fuglestationens hjemmeside kan man læse mere om diverse offentlige ture, ringmærkningen og det aktuelle fugletræk, og her kan man finde mailadresse og telefonnummer på stationslederen, hvis man ønsker overnatning på stationen, formidling, eller f.eks. at købe fuglekasser (se link til højre). 


Ederfugle ved Gedser Odde. Foto: Jens Eriksen