Siden efterårets repræsentantskabsmøde i 2008 har Videnskabeligt Udvalg afholdt 3 møder. 

Årets arbejdsindsats har været centreret omkring:
(1)    Fremtidens fugleovervågning i Danmark: seminar vinteren 2009/10. Udvalget har planlagt et seminar vedrørende fremtidens fugleovervågning, der afholdes til vinter med deltagelse af en række eksterne personer involveret i dansk fugleovervågning
(2)    Feltornitologiske projekter i DOF. Efter afholdelse af skriveworkshop i januar 2008 arbejder VU videre på at finde andre måder at hjælpe disse projekter med rådgivning og evt. hjælp til publicering.
(3)    DOFT. Udvalget forbereder en faglig evaluering af DOFT blandt brugerne for HB. Derudover arbejdes der på at lette søgning af artikler fra DOFT på nettet.
(4)    Møde mellem fagornitologiske miljøer. Som opfølgning på VU’s succesfulde fagornitologiske møde i 2006 afholdt DMU Kalø fagornitologisk møde 21.11.2008, hvor flere VU-medlemmer deltog.
(5)    DOFs strategi. Endelige input fra VU til DOFs strategi.
(6)    Projektmidler. Udvalget har støttet 3 ud af 4 ansøgninger om midler til udførelse af faglige projekter (se neden for).
(7)    Kvindelige medlemmer. Udvalget har arbejdet videre med at finde egnede og interesserede kvindelige medlemmer.

Uddeling af projektstøttemidler:
I 2009 har Videnskabeligt Udvalg givet tilsagn om at støtte 3 videnskabelige projekter:
(1)    Kørsel i forbindelse med et Duehøge-projekt i Nordjylland.
(2)    Kørsel i forbindelse med ynglefugletællinger på Rågø.
(3)    Kørsel og udstyr i forbindelse med ringmærkning af vandrefalkeunger.

Faglig rådgivning:
Gennem året har Videnskabeligt Udvalg diskuteret og rådgivet DOF i forbindelse med foreningens faglige aktiviteter. Det drejer sig bl.a. om følgende sager:
(1)    Fuglestationerne
(2)    DOFs faglige projekter
(3)    Publikationen Fugleåret

Udvalget:
Udvalgets medlemmer er: Jan Drachmann, Jon Fjeldså, Kaj Kampp, Bo Kayser, Jørn Lennart Larsen, Hans Meltofte, Bo Svenning Petersen, Lars Ulrich Rasmussen, Kasper Thorup (formand), Ole Thorup og Anders P. Tøttrup. Som sekretær fra Fuglenes Hus fungerer Henning Heldbjerg.

 
Kasper Thorup, formand for VU